Image
chevron_left الف

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برخورد مرگبار دو اتوبوس با بیش از 80 مسافر در محور اسلام‌آبادغرب-حمیل خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برخورد مرگبار دو اتوبوس با بیش از 80 مسافر در محور اسلام‌آبادغرب-حمیل خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برخورد مرگبار دو اتوبوس با بیش از 80 مسافر در محور اسلام‌آبادغرب-حمیل خبر داد.

Image
chevron_left ایسنا

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برخورد مرگبار دو اتوبوس با بیش از 80 مسافر در محور اسلام‌آبادغرب-حمیل خبر داد.

مشاهده صفحه:     1