Image
chevron_left اتاق خبر

موافقان FATF در حالی بر طبل تصویب لوایح مرتبط آن می‌کوبند که درباره این موضوع که تصویب این لوایح چگونه در دوران بازگشت تحریم‌ها، قرار است روابط بانکی کشور را بهبود بخشد، هیچ توضیحی نمی‌دهند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

موافقان FATF در حالی بر طبل تصویب لوایح مرتبط آن می‌کوبند که درباره این موضوع که تصویب این لوایح چگونه در دوران بازگشت تحریم‌ها، قرار است روابط بانکی کشور را بهبود بخشد، هیچ توضیحی نمی‌دهند.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

به دنبال بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات در حوزه اعتباری، نگاهی به عملکرد این بانک در عرصه تامین مالی بین‌الملل بیانگر آن است که اگزیم‌بانک ایران در حوزه تجارت خارجی و مبادلات ارزی نیز موفقیت‌های چشمگیری داشته است

Image
chevron_left شمانیوز

به دنبال بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات در حوزه اعتباری، نگاهی به عملکرد این بانک در عرصه تامین مالی بین‌الملل بیانگر آن است که اگزیم‌بانک ایران در حوزه تجارت خارجی و مبادلات ارزی نیز موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات در عرصه تامین مالی بین‌الملل بیانگر آن است که این بانک در حوزه تجارت خارجی و مبادلات ارزی نیز موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

به دنبال بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات در حوزه اعتباری، نگاهی به عملکرد این بانک در عرصه تامین مالی بین‌الملل بیانگر آن است که اگزیم‌بانک ایران در حوزه تجارت خارجی و مبادلات ارزی نیز موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی - به دنبال بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات در حوزه اعتباری، نگاهی به عملکرد این بانک در عرصه تامین مالی بین‌الملل بیانگر آن است که اگزیم‌بانک ایران در حوزه تجارت خارجی و مبادلات ارزی نیز موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

Image
chevron_left بانک توسعه صادرات ایران

به دنبال بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات در حوزه اعتباری، نگاهی به عملکرد این بانک در عرصه تامین مالی بین‌الملل بیانگر آن است که اگزیم‌بانک ایران در حوزه تجارت خارجی و مبادلات ارزی نیز موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

Image
chevron_left بانک توسعه صادرات ایران

به دنبال بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات در حوزه اعتباری، نگاهی به عملکرد این بانک در عرصه تامین مالی بین‌الملل بیانگر آن است که اگزیم‌بانک ایران در حوزه تجارت خارجی و مبادلات ارزی نیز موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

مشاهده صفحه:     1