Image
chevron_left اقتصاد تهران

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

کرمانشاه - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: طرح‌های کارخانه اسید سیتریک، کاغذسازی بیستون و کاغذ غرب کرمانشاه ظرف چند ماه آینده تعیین تکلیف می‌شوند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

کرمانشاه - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: طرح‌های کارخانه اسید سیتریک، کاغذسازی بیستون و کاغذ غرب کرمانشاه ظرف چند ماه آینده تعیین تکلیف می‌شوند.

مشاهده صفحه:     1