Image
chevron_left اتاق خبر

در حالی از حجم سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاسته شده که در این بین بازارهای موازی از جمله ارز و سکه که در رقابت با بانک‌ها قرار داشتند، می‌توانند یکی از دلایل تاثیرگذار در کاهش سرعت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی باشند.

Image
chevron_left تین نیوز

هرچند که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه بسیار بالا بوده و در این‌باره بارها مدیران اقتصادی و بانکی و کارشناسان هشدار داده‌اند و کم نیستند افرادی که در جریان بازار بازیان‌های کلان مواجه شده‌اند و در مقابل سپرده‌گذاری در بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند مح...

Image
chevron_left اخباربانک

در حالی از حجم سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاسته شده که در این بین بازارهای موازی از جمله ارز و سکه که در رقابت با بانک‌ها قرار داشتند، می‌توانند یکی از دلایل تاثیرگذار در کاهش سرعت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی باشند؛ موضوعی که البته کارشناسان آن را از سال گذشته پیش‌بی...

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: در حالی از حجم سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاسته شده که در این بین بازارهای موازی از جمله ارز و سکه که در رقابت با بانک‌ها قرار داشتند، می‌توانند یکی از دلایل تاثیرگذار در کاهش سرعت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی باشند؛ موضوعی که البته کارشناسان آن را از سال گ...

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

در حالی از حجم سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاسته شده که در این بین بازارهای موازی از جمله ارز و سکه که در رقابت با بانک‌ها قرار داشتند، می‌توانند یکی از دلایل تاثیرگذار در کاهش سرعت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی باشند؛ موضوعی که البته کارشناسان آن را از سال گذشته پیش‌بی...

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

در حالی از حجم سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاسته شده که در این بین بازارهای موازی از جمله ارز و سکه که در رقابت با بانک‌ها قرار داشتند، می‌توانند یکی از دلایل تاثیرگذار در کاهش سرعت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی باشند؛ موضوعی که...

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: در حالی از حجم سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاسته شده که در این بین بازارهای موازی از جمله ارز و سکه که در رقابت با بانک‌ها قرار داشتند، می‌توانند یکی از دلایل تاثیرگذار در کاهش سرعت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی باشند؛ موضوعی که البته کارشناسان آن را از سا...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: در حالی از حجم سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاسته شده که در این بین بازارهای موازی از جمله ارز و سکه که در رقابت با بانک‌ها قرار داشتند، می‌توانند یکی از دلایل تاثیرگذار در کاهش سرعت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی باشند؛ موضوعی که البته کارشناسان آن را از سال گذشته...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left الف

در حالی از حجم سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاسته شده که در این بین بازارهای موازی از جمله ارز و سکه که در رقابت با بانک‌ها قرار داشتند، می‌توانند یکی از دلایل تاثیرگذار در کاهش سرعت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی باشند؛ موضوعی که البته کارشناسان آن را از سال گذشته پیش‌بی...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایسنا

در حالی از حجم سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاسته شده که در این بین بازارهای موازی از جمله ارز و سکه که در رقابت با بانک‌ها قرار داشتند، می‌توانند یکی از دلایل تاثیرگذار در کاهش سرعت سپرده‌گذاری در شبکه بانکی باشند؛ موضوعی که البته کارشناسان آن را از سال گذشته پیش‌بی...

Image
chevron_left امانت آذربایجان

گروه جامعه: بدون شک تمامی پدیده‌های اجتماعی مبتنی بر رویدادهایی هستند که در یک برهه زمانی رخ داده است و در قالب این پدیده‌ها ظهور پیدا کرده است و احتکار و خرید بیش از حد نیاز مردم طی روزهای اخیر یکی از پدیده‌های جدید محسوب می‌شود که بدون شک دلایل جامعه‌شناختی در پس آن قرار دارد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left تدبیر و امید

حجم نقدینگی مسئله‌ای است که در ماه‌های اخیر بسیار بیشتر از قبل شنیده شده است. علت آن هم در ملموس شدن اثرات تورمی این پدیده از ماه‌های گذشته است.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left تری بی ان

در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left افکار نیوز

در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیور: در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left اقتصاد ایرانی

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left ایسنا

در شرایطی نقدینگی روند صعودی گرفته که برای جذب آن راهکاری مبتنی بر تولید ثروت در پیش گرفته نشده و معضلاتی در اقتصاد به بار آورده که به گفته یک کارشناس، دلیل اصلی آن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است، چراکه به ازای هر اندازه بدهی، حجم نقدینگی چهارتا پنج برابر می‌شود.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

بهزاد بهمن‌نژاد دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران در یک دوره کوتاه دوماهه (مرداد تا مهر) توانست جهشی کم‌سابقه را تجربه کند. بازدهی بیش از 80 درصدی در این بازه زمانی، انگیزه‌های کافی برای اصلاح قیمت‌ها را نشان می‌داد، بنابراین نماگر سهام از اوج 195 هزار واحدی تا روز گذشته بیش از 10 درصد ...

Image
chevron_left اصفهان امروز

20 مهر 1397, 10:09 / کد خبر:58942 در سال 97، فولادمبارکه توانسته بازدهی 112 درصدی نصیب سهامداران خود کرده و به احتساب سود 25 تومانی تقسیم شده، ثروت سهامداران فولادمبارکه در هفت ماهه اخیر 2.3 برابر شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری دفاع مقدس

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما مشکل اقتصادی در کشور نداریم، گفت: عامل مهمی که باعث می‌شود وضعیت معیشتی و اقتصادی ما دچار مشکل شود، عدم مدیریت صحیح اقتصاد است.

Image
chevron_left رادیو گفت‌و‌گو

نایب‌رئیس اتحادیه مشاور املاک کشور با اشاره به اینکه قیمت مسکن در صورت تحقق بعضی شروط، 25 درصد ارزان‌تر می‌شود، گفت: براساس قیمت بانک مرکزی شاهد یک رشد 74 درصدی در کشور بودیم.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

تهران- ایرنا- نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از سازمان امور مالیاتی خواست تا برای جلوگیری از سوداگری در اقتصاد، به سمت اخذ پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بردرآمد و عایدی سرمایه حرکت کند.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از سازمان امور مالیاتی خواست تا برای جلوگیری از سوداگری در اقتصاد، به سمت اخذ پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بردرآمد و عایدی سرمایه حرکت کند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از سازمان امور مالیاتی خواست تا برای جلوگیری از سوداگری در اقتصاد، به سمت اخذ پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بردرآمد و عایدی سرمایه حرکت کند.

Image
chevron_left اگزیم نیوز

چهار موج نقدینگی بازارهای مختلف پولی و کالایی را درهم نوردید؛ مشکل اصلی که به تحرک منابع نقدینگی منجر شده است چیست؟

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بورس 24

بورس 24 : یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته در بازار معاملات مسکن رخ داد، قابل پیش‌بینی بود اما امکان اعلام رسانه‌ای آن به دلیل اثرگذاری در جهت بدتر شدن روند بازار، وجود نداشت. محمود اولاد معتقد است عرضه مسکن در سال‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرد و...

Image
chevron_left خبرآنلاین

در ی 11 خردادماه 97 در آخرین اجلاس اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در پاریس با توجه به ضرورت تداوم برجام و ناخوشایندی کشورهای عضو FATF از خروج آمریکا از برجام، علی‌رغم تلاش‌هایی که مخالفان برجام در داخل و خارج از کشور (مثلث آمریکا، اسرائیل و آل‌سعود) به عمل آوردند، تا...

Image
chevron_left رادیو گفت‌و‌گو

نایب‌رئیس اتحادیه مشاور املاک کشور گفت: اگر روند کاهشی ارز تا دی‌ماه ادامه داشته باشد، در بهمن‌ماه رشد قیمت مسکن به‌صورت حباب است ولی احتمال کاهش 25 درصدی قیمت مسکن وجود خواهد داشت.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

ممکن است با پیوستن به این کنوانسیون هیچ تغییری در روند فعالیت و عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی ایجاد نشود؛ ولی نکته قابل تامل اینجا است که در صورت عدم پذیرش ...

Image
chevron_left روزنامه اطلاعات

ظاهرا اتفاقاتی رخ داده یا در حال رخ دادن است. در پی تحول در بازارهای ارز و سکه، گمانه‌های زیادی از سوی منابع دولتی و غیردولتی مطرح شده و نظرات موافق و مخالف مثل باران در فضای مجازی و صفحات روزنامه‌ها و بنگاه‌های خبری در حال بارش است.

Image
chevron_left روزنامه اطلاعات

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از توان طرف تقاضاست و باید تعدیل شو...

Image
chevron_left افکار نیوز

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

از ابتدای سال گذشته تاکنون قیمت دلار 275 درصد رشد کرده، در حالی که رشد قیمت مسکن 74 درصد بوده است.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از توان طرف تقاضاست و...

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

در گفتگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از توان طرف تقاضاست و باید تعدیل شود، او همچنین می‌گوید که قیمت مسکن در بلندمدت خود را با ارز هماهنگ می‌کند.

Image
chevron_left اقتصاد تهران

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟

Image
chevron_left اتاق خبر

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و ...

Image
chevron_left روزنو

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از توان طرف تقاضاست و باید تعدیل شو...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از ...

Image
chevron_left دریک آنلاین

مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از توان طرف تقاضاست و باید تعدیل شود.…

Image
chevron_left ایران اکونا

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از توان طرف تقاضاست و باید تعدیل شو...

Image
chevron_left تدبیر و امید

در شهریورماه 1397 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 10 هزار و 300 واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 13.9 و 33.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این شرایط بعضی معتقدند هرچه قیمت مسکن متاثر از رشد بازارهای ارز و سکه بالا برود رکود بازار مسکن عمیق‌تر می‌شود.

Image
chevron_left جهان نیوز

معاملات اما همچون ماه‌های گذشته سیر نزولی داشته است. در شهریورماه 1397 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 10 هزار و 300 واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 13.9 و 33.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این شرایط بعضی معتقدند هرچه قیمت مسکن متاثر...

Image
chevron_left ایران اکونومیست

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از توان طرف تقاضاست و باید تعدیل شو...

Image
chevron_left با اقتصاد

یک کارشناس اقتصادی مسکن درخصوص تغییرات کاهشی قیمت ارز و تاثیر آن بر روی بازار مسکن صحبت کرد و افزود اثرگذاری این موضوع بر روی قیمت مسکن تدریجی و کند است اما بازار مسکن باید خود را با شرایط بازارهای رقیب همسو کند.

Image
chevron_left دنیای بانک

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از ...

Image
chevron_left ایسنا

با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می‌شود؟ در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصاد مسکن، رابطه و تاثیر بازارهای رقیب بر بخش مسکن را بررسی کردیم؛ مهدی سلطان‌محمدی معتقد است که قیمت‌های فعلی در بازارهای طلا، ارز و مسکن خارج از ...

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: سنگینی سمت عرضه در بازارهای ارز و سکه ایران بر دوش دلالان و محتکران زیاد شده است. روز دوشنبه، روز عجیبی در بازار بود، اما سه‌شنبه از آن هم جالب توجه‌تر بود.

Image
chevron_left بورس 24

بورس 24 : سکه شانس، این روزها به نفع گروه بانکی است و شاهد صف‌های خرید پرقدرت در نمادهای این گروه هستیم. یکی از شگفتی سازان این گروه در بین سایربانک‌ها، بانک تجارت است که در روزهای اخیر صف‌های تقاضای میلیاردی به خود می‌بیند...

Image
chevron_left روزنامه اطلاعات

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بورس‌نیوز

درحالی‌که تمامی بازارها ناشی از دنده‌معکوس دلار ریخت، اما بورس توانست استحکام خود را نشان داده و با نشان دادن چراغ سبز به سرمایه‌گذاران، از ورود سرمایه استقبال کند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بورس پرس

با اجرای ساز و کار ارزی جدید بانک مرکزی، سیر صعودی قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه متوقف و معکوس شد و طی آن دلار و سکه 16.2 هزار تومان و 4.8 میلیون تومان رسید.

Image
chevron_left کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

Image
chevron_left عصر مالی

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به سمت بورس به‌عنوان بازار امن سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند. در این خصوص احتمال سوداگری و ا...

Image
chevron_left پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به سمت بورس به‌عنوان بازار امن سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند. در این خصوص احتمال سوداگری و اتخاذ تصمیمات عجولانه بسیار زیاد است. به نظر می‌...

Image
chevron_left خبرگزاری رسا

آنچه این پیروزی تاریخی را رقم زد، ایمان و همت جوانانی بود که بیانات امام امت را فصل‌الخطاب قرار می‌دادند و در شرایطی که دنیا حتی از فروش «سیم‌خاردار» نیز به جمهوری اسلامی دریغ می‌کرد.

Image
chevron_left بورس پرس

اپلیکیشن جامع و دربرگیرنده بورس و فرابورس و بازارهای ارز، سکه و کالا در گوشی‌های همراه توسط یک شرکت پردازش اطلاعات مالی ارائه شد.

Image
chevron_left پولی مالی

اخبار پولی مالی-یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که سهامداران تازه‌وارد باید مراقب باشند که هر سهمی را با قیمت بالا خریداری نکنند و سراغ سهام شرکت‌های که سودده نیستند، نروند.

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که سهامداران تازه‌وارد باید مراقب باشند که هر سهمی را با قیمت بالا خریداری نکنند و سراغ سهام شرکت‌های که سودده نیستند، نروند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

خردادماه سال 96 رسما اعلام کردم که بانکهای کشورمان اصلا ورشکسته نیستند، بلکه برخی از مدیران "ورشکسته" و "تاریخ مصرف گذشته"، بر سر تعدادی از بانکها و موسسات مالی چنبره زده‌اند، اما امروز برای چندمین بار هشدار می‌دهم که اگر دولت سریعا اقدام ا...

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- واشنگتن حتی در جریان جنگ تحمیلی در حمایت از صدام هم نتوانست در جنگ نفت‌کش‌ها، صادرات نفت ایران را به صفر برساند، حالا که همه شواهد و قرائن، از فروپاشی پیش از موع...

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که تا هرچه سریعتر جلوی سومدیریت‌ها و ادامه خدمت افراد بی‌سواد، نالایق و بحران‌ساز را در راس امور بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های درست و اصولی، بحران ارزی و گرانی لحظه به لحظه را کنترل نماید.

Image
chevron_left مشرق

هدف اصلی، توسعه بی‌حسی دینی از طریق قبح‌زدایی و عادی‌سازی گناه اجتماعی است. زمانی که جامعه نسبت به یک گناه و خطا دچار بی‌اعتنایی شود، نسبت به دستگاه فساد و دیگر گناهان نیز بی‌اعتنا خواهد بود.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که هرچه سریعتر جلوی سومدیریت‌ها و ادامه خدمت افراد بی‌سواد، نالایق و بحران‌ساز را در راس امور بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های درست و اصولی، بحران ارزی و گرانی لحظه به لحظه را کنترل نماید.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که هرچه سریعتر جلوی سومدیریت‌ها و ادامه خدمت افراد بی‌سواد، نالایق و بحران‌ساز را در راس امور بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های درست و اصولی، بحران ارزی و گرانی لحظه به لحظه را کنترل نماید.

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که تا هرچه سریعتر جلوی سومدیریت‌ها و ادامه خدمت افراد بی‌سواد، نالایق و بحران‌ساز را در راس امور بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های درست و اصولی، بحران ارزی و گرانی لحظه به لحظه را کنترل نماید.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که تا هرچه سریعتر جلوی سومدیریت‌ها و ادامه خدمت افراد بی‌سواد، نالایق و بحران‌ساز را در راس امور بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های درست و اصولی، بحران ارزی و گرانی لحظه به لحظه را کنترل نماید.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که تا هرچه سریعتر جلوی سومدیریت‌ها و ادامه خدمت افراد بی‌سواد، نالایق و بحران‌ساز را در راس امور بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های درست و اصولی، بحران ارزی و گرانی لحظه به لحظه را کنترل نماید.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که هرچه سریعتر جلوی سومدیریت‌ها و ادامه خدمت افراد بی‌سواد، نالایق و بحران‌ساز را در راس امور بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های درست و اصولی، بحران ارزی و گرانی لحظه به لحظه را کنترل نماید.

Image
chevron_left خبرگزاری بانکی

نابسامانی بازارهای ارز و سکه در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد بخشی از علاقه مردم به حضور در بازار، مربوط به اخباری است که از بیرون کشور نشات می‌گیرد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- نابسامانی بازارهای ارز و سکه در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد بخشی از علاقه مردم به حضور در بازار، مربوط به اخباری است که از بیرون کشور نشات می‌گیرد.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: نابسامانی بازارهای ارز و سکه در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد بخشی از علاقه مردم به حضور در بازار، مربوط به اخباری است که از بیرون کشور نشات می‌گیرد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: التهاب ارزی واقعیتی است که در روزهای اخیر بار دیگر شدت گرفته تا جایی که دیروز دلار از مرز 19 هزار تومان هم در ساعاتی گذشت و این در حالی است که دورنمای مشخصی هم از این التهاب متصور نمی‌توان شد؛ در این راستا بازار فولاد هم با همبستگی بالایی که در ماه‌های اخیر با د...

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: نابسامانی بازارهای ارز و سکه در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد بخشی از علاقه مردم به حضور در بازار، مربوط به اخباری است که از بیرون کشور نشات می‌گیرد.

Image
chevron_left سیمرغ

نابسامانی بازارهای ارز و سکه در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد بخشی از علاقه مردم به حضور در بازار، مربوط به اخباری است که از بیرون کشور نشات می‌گیرد

Image
chevron_left فرادید

پس از سخنرانی رئیس‌جمهور امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با وجود بسته بودن بازارهای داخلی، برخی سایت‌ها و صرافی‌های خارج از کشور، به‌ویژه در ترکیه، شروع به بالابردن قیمت‌ها کردند. به این ترتیب، بازارهای ارز و سکه که پیش‌تر با تقاضای قابل توجه مواجه بودند، بازه...

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

نابسامانی بازارهای ارز و سکه در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد بخشی از علاقه مردم به حضور در بازار، مربوط به اخباری است که از بیرون کشور نشات می‌گیرد.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- جلسه دیروز شورای امنیت سازمان ملل نه‌تنها امکانی را برای همنوایی بین‌المللی با ترامپ در دشمنی با ایران مهیا نساخت بلکه بیش از پیش انزوای واشنگتن و شکاف میان آمریکا و دیگر کشورها بر سر توافق هسته‌ای را به تصویر کشید.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایران جیب

نابسامانی بازارهای ارز و سکه در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد بخشی از علاقه مردم به حضور در بازار، مربوط به اخباری است که…

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: التهاب ارزی واقعیتی است که در روزهای اخیر بار دیگر شدت گرفته تا جایی که دیروز دلار از مرز 19 هزار تومان هم در ساعاتی گذشت و این در حالی است که دورنمای مشخصی هم از این التهاب متصور نمی‌توان شد؛ در این راستا بازار فولاد هم با همبستگی بالایی که در ماه‌های اخیر با دلار...

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه اعتماد نوشت: نابسامانی بازارهای ارز و سکه در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد بخشی از علاقه مردم به حضور در بازار، مربوط به اخباری است که از بیرون کشور نشات می‌گیرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرآنلاین

روزنامه اعتماد نوشت: نابسامانی بازارهای ارز و سکه در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد بخشی از علاقه مردم به حضور در بازار، مربوط به اخباری است که از بیرون کشور نشات می‌گیرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: التهاب ارزی واقعیتی است که در روزهای اخیر بار دیگر شدت گرفته تا جایی که دیروز دلار از مرز 19 هزار تومان هم در ساعاتی گذشت و این در حالی است که دورنمای مشخصی هم از این التهاب متصور نمی‌توان شد؛ در این راستا بازا...

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بازار سرمایه به درخشان‌ترین بازار سرمایه‌گذاری در کشور بدل شده است.

مشاهده صفحه:     1     2     3