Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- حمید بقایی چهره پرخبر دولت‌های نهم و دهم امروز با وجود محکومیت به 13 سال حبس دگربار به دلیل اتهام به شخصیت‌های سیاسی دادگاهی می‌شود. موضوعی که شاید علت آن را باید تمایل فراوان او به حاشیه‌سازی و فرافکنی دانست و می‌تواند حکمی جدید برای یار دیرین احمدی‌نژاد به ارمغان بیاورد.

مشاهده صفحه:     1