Image
chevron_left پرسپولیس نیوز

Image
chevron_left جماران

زمان بازگشت بازیکنان پرسپولیس از ترکیه به ایران مشخص شد.

Image
chevron_left افکار نیوز

زمان بازگشت بازیکنان پرسپولیس از ترکیه به ایران مشخص شد.

Image
chevron_left خبر ورزشی

بازیکنان پرسپولیس شنبه هفته آینده از ترکیه به ایران بازخواهند گشت.

Image
chevron_left جام‌نیوز

دو مدافع محبوب پرسپولیس در آستانه خروج از این باشگاله قرار دارند.

Image
chevron_left روزنامه جوان - جوان آنلاین

سرمربی پرسپولیس آخرین شانس را برای دو مدافع تیمش در اردوی ترکیه در نطر گرفته است در غیراینصورت اسم آن‌ها از لیست خط می‌خورد.

Image
chevron_left طرفداری

شاید این آخرین روزهای حضور ماهینی و مصلح در پرسپولیس باشد.

Image
chevron_left وانا

سرمربی پرسپولیس آخرین شانس را برای دو مدافع تیمش در اردوی ترکیه در نطر گرفته است در غیراینصورت اسم آنها از لیست خط می‌خورد.

Image
chevron_left خبر ورزشی

سرمربی پرسپولیس آخرین شانس را برای دو مدافع تیمش در اردوی ترکیه در نطر گرفته است در غیراینصورت اسم آن‌ها از لیست خط می‌خورد.

Image
chevron_left مشرق

سرمربی پرسپولیس آخرین شانس را برای دو مدافع تیمش در اردوی ترکیه در نطر گرفته است در غیراینصورت اسم آنها از لیست خط می‌خورد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

سرمربی پرسپولیس آخرین شانس را برای دو مدافع تیمش در اردوی ترکیه در نطر گرفته است در غیراینصورت اسم آنها از لیست خط می‌خورد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

سرمربی پرسپولیس آخرین شانس را برای دو مدافع تیمش در اردوی ترکیه در نطر گرفته است در غیراینصورت اسم آنها از لیست خط می‌خورد.

Image
chevron_left عصر ایران

سرمربی آرژانتینی پرسپولیس از وضعیت آمادگی جسمانی حسین ماهینی و شایان مصلح رضایت کافی ندارد تا آنها را در لیست خروج قرار دهد.

Image
chevron_left افکار نیوز

سرمربی پرسپولیس آخرین شانس را برای دو مدافع تیمش در اردوی ترکیه در نطر گرفته است در غیراینصورت اسم آنها از لیست خط می‌خورد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

سرمربی پرسپولیس آخرین شانس را برای دو مدافع تیمش در اردوی ترکیه در نطر گرفته است در غیراینصورت اسم آنها از لیست خط می‌خورد.

مشاهده صفحه:     1