Image
chevron_left عصر ایران

در ورودی ورزشگاه آزادی تهران آن‌قدری که به دنبال بازداشت زنان گریم کرده هستند دنبال جلوگیری از ورود ابزار تیز و پرت کردنی و… نیستند.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

باشگاه سپاهان و یک کارشناس حقوقی مدعی سلیقه‌ای اجرا شدن قوانین از سوی سازمان لیگ شده‌اند.

مشاهده صفحه:     1