Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- برآوردهای مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی 3 ماهه نخست سال‌جاری نشان از منفی شدن رشد در بخش کشاورزی و رشد مثبت در بخش صنعت و خدمات دارد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

برآوردهای مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی 3 ماهه نخست سال‌جاری نشان از منفی شدن رشد در بخش کشاورزی و رشد مثبت در بخش صنعت و خدمات دارد.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد اعلام آمار رشد اقتصادی متوقف شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left رجانیوز

Image
chevron_left افکار نیوز

یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد اعلام آمار رشد اقتصادی متوقف شده است.

Image
chevron_left جهان نیوز

یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد اعلام آمار رشد اقتصادی متوقف شده است.

Image
chevron_left ماین نیوز

گروه صنایع معدنی >سایر حوزه‌ها - در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left بورس 24

پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left صبح تهران

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left صبا ایران

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left تین نیوز

گر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left الف

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌توا...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

فارس: در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left با اقتصاد

براساس تحلیل ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اقتصاد ایران در سال 97 با توجه به تحریم‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام روند مطلوبی را طی نخواهد کرد و پیش‌بینی...

Image
chevron_left مشرق

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left افکار نیوز

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 1396 و پیش‌بینی آن در سال 1397 پرداخت.

Image
chevron_left مشرق

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 1396 و پیش‌بینی آن در سال 1397 پرداخت.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 0.5 و در سناریوی دوم منفی 2.8 درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 1396 و پیش‌بینی آن در سال 1397 پرداخت.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 0.5 و در سناریوی دوم منفی 2.8 درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران به بررسی رشد اقتصادی در سال 1396 و پیش‌بینی آن در سال 1397 پرداخت.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 0.5 و در سناریوی دوم منفی 2.8 درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می‌شود.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی اعتدال

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد براساس پیش‌بینی کارشناسان این مرکز، در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم‌درصد و در سناریوی دوم منفی 2 و 8 دهم درصد باشد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کارشناسان این مرکز از رشد اقتصادی ایران در سال 97 را اعلام کرد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کارشناسان این مرکز از رشد اقتصادی ایران در سال 97 را اعلام کرد.

Image
chevron_left امین نیوز

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد براساس پیش‌بینی کارشناسان این مرکز، در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم‌درصد و در سناریوی دوم منفی 2 و 8 دهم درصد باشد.

Image
chevron_left بورس 24

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کارشناسان این مرکز از رشد اقتصادی ایران در سال 97 را اعلام کرد. جلالی در توییتی نوشت: «کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده‌اند در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم‌درصد و در سناریوی دوم منفی 2 و 8 دهم درصد باشد.»

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد براساس پیش‌بینی کارشناسان این مرکز، در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم‌درصد و در سناریوی دوم منفی 2 و 8 دهم درصد باشد.

Image
chevron_left اگزیم نیوز

احتمالا سال 1396 تنها سال اقتصاد ایران در ده سال اخیر بوده است که در آن اقتصاد از شرایط ثبات نسبی برخوردار بوده است

Image
chevron_left پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخته و دو سناریوی متفاوت برای آثار تحریم‌ها در نظر گرفته است.

Image
chevron_left دنیای بانک

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left اتاق خبر

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایلنا: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0/5- و در سناریوی دوم 2/8- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1/9 و 0/8 درصد برآورد می‌شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک...

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left ایران اکونا

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left افکار نیوز

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left تیک

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left تین نیوز

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left الف

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 96 و پیش‌بینی آن در سال 97 و 98 پرداخت.

Image
chevron_left فراسو خبر

Image
chevron_left اقتصاد گردان

با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌بینی می‌شود در سال 97 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می‌شود. رشد سال 98 نیز پیش‌بینی شده که ر...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

موسسه‌های بین‌المللی انرژی اعلام کردند، کمبود عرضه و رشد تقاضای نفت در نیمه دوم سال‌جاری میلادی قیمت نفت را به بالاترین رقم از سال 2014 می‌رساند.

مشاهده صفحه:     1