Image
chevron_left روزنامه اطلاعات

چند روز قبل نوشته محک «حادثه از یادرفته» بود، که به برخورد تانکر سوخت با اتوبوس مسافری در بزرگراه کاشانی اصفهان پرداخته شد. 23 نفر از شهروندان کشته شدند که 19 نفر از آنها چنان در این حادثه سوختند که تشخیص هویت 19 نفر از آنها نیازمند بررسی «دی ا...

مشاهده صفحه:     1