Image
chevron_left صدا و سیما

سفرهای نوروزی سال 1397 قطارهای شرکت حمل و نقل ریلی رجا، در سراسر کشور آغاز شد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

سفرهای نوروزی سال 1397 قطارهای شرکت حمل و نقل ریلی رجا، از روز جاری در سراسر کشور آغاز شد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

سفرهای نوروزی سال 1397 قطارهای شرکت حمل و نقل ریلی رجا، از روز جاری در سراسر کشور آغاز شد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- سفرهای نوروزی سال 1397 قطارهای شرکت حمل و نقل ریلی رجا، از روز جاری در سراسر کشور آغاز شد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left شفاف

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: روز جمعه 25 اسفندماه 96 نیز تمامی قطارها به سمت حرم مطهر (بهشت زهرا) تردد خواهند داشت.

Image
chevron_left روزنامه کار و کارگر

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: خط یک متروی تهران پنجشنبه آخر سال رایگان است.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: خط یک متروی تهران که به بهشت زهرا ختم می‌شود پنجشنبه آخر سال 25 اسفند رایگان خواهد بود.

Image
chevron_left شبکه خبر

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفند) برنامه‌های ویژه‌ای را برای خدمات‌دهی به شهروندان و مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left صدا و سیما

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفند) برنامه‌های ویژه‌ای را برای خدمات‌دهی به شهروندان و مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left فرارو

نوبخت افزود: با عنایت به فرارسیدن سال نواز آنجا که مردم شریف تهران براساس یک سنت قدیمی و حسنه در روز پنجشنبه آخر سال برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) می‌روند، همه ساله در این‌روز ترافیک بسیار سنگینی در جاده‌های اطراف بهشت زهرا حاکم می‌شود، از این‌رو شرکت بهره‌...

Image
chevron_left تدبیر و امید

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: روز جمعه 25 اسفندماه 96 نیز تمامی قطارها به سمت حرم مطهر (بهشت زهرا) تردد خواهند داشت.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه جامعه مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: خط یک متروی تهران پنجشنبه آخر سال رایگان است.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: در پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) خط یک مترو برای شهروندان جهت زیارت اهل قبور به بهشت زهرا (س) رایگان است.

Image
chevron_left پارسینه

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

Image
chevron_left جماران

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

Image
chevron_left رجانیوز

Image
chevron_left روزنو

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول...

Image
chevron_left ایسنا

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: «شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیا...

Image
chevron_left روزنامه ایران

فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: در پنج‌شنبه آخر سال، 24 اسفندماه 1396 خط یک مترو برای شهروندان جهت زیارت اهل قبور به بهشت زهرا (س) رایگان است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left تین نیوز

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left پول‌نیوز

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: روز جمعه 25 اسفندماه 96 نیز تمامی قطارها به سمت حرم مطهر (بهشت زهرا) تردد خواهند داشت.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: روز جمعه 25 اسفندماه 96 نیز تمامی قطارها به سمت حرم مطهر (بهشت زهرا) تردد خواهند داشت.

Image
chevron_left الف

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برای پنج‌شنبه آخر سال (24 اسفندماه 1396) تمهیدات و برنامه‌های ویژه‌ای را برای سرویس‌دهی به شهروندان مسافران برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا در نظر گرفته است.

Image
chevron_left عصر ایران

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: روز جمعه 25 اسفندماه 96 نیز تمامی قطارها به سمت حرم مطهر (بهشت زهرا) تردد خواهند داشت.

Image
chevron_left تین نیوز

در ایران عکس کشورهای توسعه‌یافته اروپایی با بحران هرج‌ومرج در شبکه حمل‌ونقل به‌واسطه تغییرات شدید جوی و آب‌وهوایی به وجود آمده و به نوعی «قهر طبیعت» محسوب می‌شد. عده‌ای سوار بر موج انتقادها به دولت تاختند و از روند پاکسازی جاده‌ها و فرو...

Image
chevron_left صدا و سیما

شرکت حمل و نقل ریلی رجا،- به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا (س)، ---- - برای اسامی فاطمه و زهرا تخفیفات ویژه‌ای در نظر گرفته است.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: با توجه به اینکه در آستانه آغاز سال نو قرار داریم، در صورت لزوم ساعت شروع و پایان سرویس‌دهی شرکت بهره‌برداری متروی تهران را افزایش خواهیم داد.

Image
chevron_left تین نیوز

به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا (س)، شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا برای اسامی فاطمه و زهرا تخفیفات ویژه‌ای در نظر گرفته است.

Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: با توجه به اینکه در آستانه آغاز سال نو قرار داریم، در صورت لزوم ساعت شروع و پایان سرویس‌دهی شرکت بهره‌برداری متروی تهران را افزایش می‌دهیم.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: با توجه به اینکه در آستانه آغاز سال نو قرار داریم، در صورت لزوم ساعت شروع و پایان سرویس‌دهی شرکت بهره‌برداری متروی تهران را افزایش می‌دهیم.

Image
chevron_left جهان نیوز

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: با توجه به اینکه در آستانه آغاز سال نو قرار داریم، در صورت لزوم ساعت شروع و پایان سرویس‌دهی شرکت بهره‌برداری متروی تهران را افزایش خواهیم داد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: با توجه به اینکه در آستانه آغاز سال نو قرار داریم، در صورت لزوم ساعت شروع و پایان سرویس‌دهی شرکت بهره‌برداری متروی تهران را افزایش خواهیم داد.

Image
chevron_left تین نیوز

کنترل وضعیت خطوط هر لحظه و هر ساعت در حال انجام است. راه‌آهن برای هریک از مناطق برف‌خیز، کشیک ارشد مشخص کرده است تا آمادگی لازم برای اتخاذ تصمیم مناسب در زمان وقوع هرگونه اتفاق احتمالی وجود داشته باشد. قطارهای نجات نیز همراه با جرثقیل برای ریل‌گ...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی گفت: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل دهند و ایستگاه‌های تشکیلاتی به‌صورت آماده‌باش قرار بگیرند تا شرایط را مدیریت کنند.

Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی گفت: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل دهند و ایستگاه‌های تشکیلاتی به‌صورت آماده‌باش قرار بگیرند تا شرایط را مدیریت کنند.

Image
chevron_left پارسینه

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی گفت: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل دهند و ایستگاه‌های تشکیلاتی به‌صورت آماده‌باش قرار بگیرند تا شرایط را مدیریت کنند.

Image
chevron_left الف

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی گفت: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل دهند و ایستگاه‌های تشکیلاتی به‌صورت آماده‌باش قرار بگیرند تا شرایط را مدیریت کنند.

Image
chevron_left نامه نیوز

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی گفت: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل دهند و ایستگاه‌های تشکیلاتی به‌صورت آماده‌باش قرار بگیرند تا شرایط را مدیریت کنند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

خبرآنلاین: مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی گفت: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل دهند و ایستگاه‌های تشکیلاتی به‌صورت آماده‌باش قرار بگیرند تا شرایط را مدیریت کنند.

Image
chevron_left خبرآنلاین

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی گفت: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل دهند و ایستگاه‌های تشکیلاتی به‌صورت آماده‌باش قرار بگیرند تا شرایط را مدیریت کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه راه‌آهن با اشاره به آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی در شرایط خاص جوی، گفت: در صورت وقوع شرایط اضطراری، مناطق راه‌آهن ستاد بح...

Image
chevron_left روزنامه ایران

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی راه‌آهن به سبب ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد.

Image
chevron_left ایلنا

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی گفت: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل دهند و ایستگا...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی درخصوص احتمال کولاک شدید و بارش برف گفت: راهکار احتمالی ما مدیریت حرکت قطارها اما با در نظر گرفتن تاخیر هاست.

Image
chevron_left کسب و کار

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی درخصوص احتمال کولاک شدید و بارش برف گفت: راهکار احتمالی ما مدیریت حرکت قطارها اما با در نظر گرفتن تاخیر هاست.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی درخصوص احتمال کولاک شدید و بارش برف گفت: راهکار احتمالی ما مدیریت حرکت قطارها اما با در نظر گرفتن تاخیر هاست.

Image
chevron_left تین نیوز

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن گفت: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل دهند.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی رشیدی با بیان اینکه راه‌آهن در شرایط بحرانی قابلیت تردد دارد، گفت: براساس اعلام هواشناسی، شرکت راه‌آهن برای آمادگی در برابر ورود سامانه بارشی به کشور تمهیداتی اندیشیده است.

Image
chevron_left صما

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با بیان اینکه راه‌آهن در شرایط بحرانی قابلیت تردد دارد، گفت: براساس اعلام هواشناسی، شرکت راه‌آهن برای آمادگی در برابر ورود سامانه بارشی به کشور تمهیداتی اندیشیده است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رشیدی با بیان اینکه راه‌آهن در شرایط بحرانی قابلیت تردد دارد، گفت: براساس اعلام هواشناسی، شرکت راه‌آهن برای آمادگی در برابر ورود سامانه بارشی به کشور تمهیداتی اندیشیده است.

Image
chevron_left ایلنا

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با بیان اینکه راه‌آهن در شرایط بحرانی قابلیت تردد دارد، گفت: براساس اعلام هواشناسی، شرکت راه‌آهن...

Image
chevron_left پرشین خودرو

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن: پرشین خودرو: رشیدی با بیان اینکه راه‌آهن در شرایط بحرانی قابلیت تردد دارد، گفت: براساس اعلام هواشناسی، شرکت راه‌آهن برای آمادگی در برابر ورود سامانه بارشی به کشور تمهیداتی اندیشیده است.

Image
chevron_left پرشین خودرو

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن: پرشین خودرو: رشیدی با بیان اینکه راه‌آهن در شرایط بحرانی قابلیت تردد دارد، گفت: براساس اعلام هواشناسی، شرکت راه‌آهن برای آمادگی در برابر ورود سامانه بارشی به کشور تمهیداتی اندیشیده است.

Image
chevron_left ترابر نیوز

ترابر نیوز: مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن با اشاره به آماده‌باش قطارهای نجات و نیروهای عملیاتی گفت: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل د...

Image
chevron_left صدا و سیما

مدیرکل دفتر ایمنی و نظارت بر شبکه شرکت راه‌آهن: ابلاغ کردیم تا در صورت وقوع شرایط اضطراری مناطق راه‌آهن ستاد بحران تشکیل دهند.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left صدا و سیما

بارش بی‌سابقه برف در توکیو باعث اختلال در حرکت خودروها و قطارها شد.

مشاهده صفحه:     1