Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بانک مرکزی پیش‌نویس سند پرداخت بان را منتشر کرد که براساس آن فعالیت کیف پول الکترونیکی قانونی و چارچوب ارائه خدمات فین‌تک‌ها در این حوزه مشخص شده است.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: بانک مرکزی پیش‌نویس سند پرداخت بان را منتشر کرد که براساس آن فعالیت کیف پول الکترونیکی قانونی و چارچوب ارائه خدمات فین‌تک‌ها در این حوزه مشخص شده است.

Image
chevron_left تری بی ان

بانک مرکزی پیش‌نویس سند پرداخت بان را منتشر کرد که براساس آن فعالیت کیف پول الکترونیکی قانونی و چارچوب ارائه خدمات فین‌تک‌ها در این حوزه مشخص شده است.

Image
chevron_left دنیای بانک

بانک مرکزی پیش‌نویس سند پرداخت بان را منتشر کرد که براساس آن فعالیت کیف پول الکترونیکی قانونی و چارچوب ارائه خدمات فین‌تک‌ها در این حوزه مشخص شده است. بانک مرکزی از صاحب‌نظران حوزه نظام‌های پرداخت درخواست نمود حداکثر تا پایان آذرماه، نظر...

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

بانک مرکزی پیش‌نویس سند پرداخت بان را منتشر کرد که براساس آن فعالیت کیف پول الکترونیکی قانونی و چارچوب ارائه خدمات فین‌تک‌ها در این حوزه مشخص شده است.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- بانک مرکزی پیش‌نویس سند پرداخت بان را منتشر کرد که براساس آن فعالیت کیف پول الکترونیکی قانونی و چارچوب ارائه خدمات فین‌تک‌ها در این حوزه مشخص شده است.

مشاهده صفحه:     1