Image
chevron_left خبرگزاری فارس

کتاب غزلیات حافظ یکی از پرطرفدارترین کتاب‌های شعر در بین کتب ادبیات ایران است. در این کتاب شما می‌توانید با غزلیات بسیار زیبا و عرفانی حافظ شیرازی آشنا شوید.

Image
chevron_left خبرگزاری کتاب ایران

پرویز عباسی داکانی، بینان فکری حافظ را بر دومرتبه جهان‌بینی و جان بینی مبتنی دانست و گفت: در غرب نگرش انفسی سبب می‌شود که نگرش آفاقی را از دست بدهیم و در شرق؛ غلبه نگرش آفاقی بر انفسی، سبب می‌شود که بر دیدگاه‌ها...

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

شماره‌های 130 و 131 فصلنامه علمی پژوهشی دانش از منشورات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام‌آباد، چاپ و منتشر شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

شماره‌های 130 و 131 فصلنامه علمی پژوهشی دانش از منشورات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام‌آباد، چاپ و منتشر شد.

مشاهده صفحه:     1