Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

وزیر نفت گفت: تجربه نشان داده که عملیات‌های تروریستی تماما از خارج ایران سازماندهی می‌شوند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

پتر لیک قائم‌مقام وزیر امور خارجه اتریش، در دیدار با امیری‌خامکانی رئیس و اعضای هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران و اتریش، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان حمله تروریستی اهواز، گفت: چنین اقداماتی سخیف‌ترین روش برای ضربه زدن...

Image
chevron_left با اقتصاد

پتر لیک قائم‌مقام وزیر امور خارجه اتریش، در دیدار با امیری‌خامکانی رئیس و اعضای هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران و اتریش، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان حمله تروریستی اهواز، گفت: چنین اقداماتی سخیف‌ترین روش برای ضرب...

Image
chevron_left ایسنا

پتر لیک قائم‌مقام وزیر امور خارجه اتریش، در دیدار با امیری‌خامکانی رئیس و اعضای هیئت گروه دوستی پارلمانی ایران و اتریش، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان حمله ترور...

مشاهده صفحه:     1