Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

تهیه‌کننده فیلم «شبی که ماه کامل شد» در واکنش به صحبت‌های رئیس سازمان سینمایی مبنی بر ساخت فیلم «ریگی 2» بیان کرد: از تولید فیلمی با عنوان «ریگی 2» بی‌اطلاعم و فیلم «شبی که ماه کامل شد» در بخش خصوصی تولید شده و هیچ نهاد و سازمانی در ساخت آن نقش نداشت.

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

تهیه‌کننده فیلم «شبی که ماه کامل شد» در واکنش به صحبت‌های رئیس سازمان سینمایی مبنی بر ساخت فیلم «ریگی 2» بیان کرد: از تولید فیلمی با عنوان «ریگی 2» بی‌اطلاعم و فیلم «شبی که ماه کامل شد» در بخش خصوصی تولید شده و هیچ نهاد و سازمانی در ساخت آن نقش نداشت.

مشاهده صفحه:     1