Image
chevron_left روزنو

می‌توان گفت کمیسیون اروپایی در تلاش برای ایجاد ابزار ویژه مالی موسوم به «ابزار با هدف خاص» به‌عنوان راهکاری برای ادامه تجارت با ایران، بدترین عملکرد را داشته است. هر زمانی که قرار باشد از تحریم‌های اعمال شده از سوی یک کشور اجتناب شود، چنین کاری در ...

Image
chevron_left افکار نیوز

اقتصاد ایران با شوک ارزی غریبه نیست. می‌توان در طول 3 دهه اخیر سه شوک ارزی را به یادآورد. اما آنچه مسجل است این تجارب همانند جزیره‌های از هم دورافتاده قرار گرفته‌اند و کسی برای کشف اطلاعات نهفته در این جزیره‌ها دل به سفر نمی‌زند؛ درحالی‌که بسیاری از تجارب در گذشته تکرار شده...

Image
chevron_left تدبیر و امید

در مقایسه، عواملی چند در این دو دوره متفاوت و مواردی هم مشابه هستند. مثلا از نظر حجم نوسانات منفی کمابیش اندازه افت ارزش پول ملی در هر دو مورد حدود دوسوم افت ارزش بوده است و به‌رغم تشابه شکلی تحریم‌های آمریکا در هر دو مورد، ماهیت تحریم‌ها بسیار متفاوت است.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: اقتصاد ایران با شوک ارزی غریبه نیست. می‌توان در طول 3 دهه اخیر سه شوک ارزی را به یادآورد. اما آنچه مسجل است این تجارب همانند جزیره‌های از هم دورافتاده قرار گرفته‌اند و کسی برای کشف اطلاعات نهفته در این جزیره‌ها دل به سفر نمی‌زند؛ درحالی‌که بسیاری از تجارب در گذشته ...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: در ماه‌های اخیر نوسانات ارزی کشور موجب سردرگمی و نگرانی بسیاری از کارشناسان و همچنینشهروندان ایرانی شده است. در این فضا بسیاری از منتقدان با اشاره به تجربه‌های گذشته،...

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- اقتصاد ایران با شوک ارزی غریبه نیست. می‌توان در طول 3 دهه اخیر سه شوک ارزی را به یادآورد. اما آنچه مسجل است این تجارب همانند جزیره‌های از هم دورافتاده قرار گرفته‌اند و کسی برای کشف اطلاعات نهفته در این جزیره‌ها دل به سفر نمی‌زند؛ د...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: اقتصاد ایران با شوک ارزی غریبه نیست. می‌توان در طول 3 دهه اخیر سه شوک ارزی را به یادآورد. اما آنچه مسجل است این تجارب همانند جزیره‌های از هم دورافتاده قرار گرفته‌اند و کسی برای کشف اطلاعات نهفته در این جزیره‌ها دل به سفر نمی‌زند؛...

مشاهده صفحه:     1