Image
chevron_left جماران

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- آمارها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از سوختی که از مرزهای سیستان و بلوچستان به کشور پاکستان قاچاق می‌شود از عمق کشور یا استان‌های کرمان و یزد و اصفهان و تهران و قم حتی استان‌های دورتر است.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- آمارها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از سوختی که از مرزهای سیستان و بلوچستان به کشور پاکستان قاچاق می‌شود از عمق کشور یا استان‌های کرمان و یزد و اصفهان و تهران و قم حتی استان‌های دورتر است.

مشاهده صفحه:     1