Image
chevron_left ایمنا

شهرضا - امروز همه باید بدانند که ثروت اصلی جوامع در منابع زیرزمینی نیست بلکه در منابع انسانی است چراکه نیروی جوان متخصص و کاردان ثروت ملی کشور محسوب می‌شود و می‌توان با بهره‌گیری درست از آن شاهد پیشرفت روزافزون کشور باشیم.

مشاهده صفحه:     1