Image
chevron_left شمانیوز

یک منخصص طب سنتی گفت: بهتر است به جای ترکیب چای و موادی مانند دارچین، مصرف چای تهیه شده از خود دارچین و یادم‌کرده زعفران را جایگزین آن کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

یک منخصص طب سنتی گفت: بهتر است به جای ترکیب چای و موادی مانند دارچین، مصرف چای تهیه شده از خود دارچین و یادم‌کرده زعفران را جایگزین آن کرد.

Image
chevron_left ایمنا

گیاه سیاه‌دانه با تقویت سیستم دفاعی بدن، یک داروی موثر برای درمان بسیاری از بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های نادر نظیر ایدز و سرطان اشاره کرد.

Image
chevron_left ایمنا

گیاه سیاه‌دانه با تقویت سیستم دفاعی بدن، یک داروی موثر برای درمان بسیاری از بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های نادر نظیر ایدز و سرطان اشاره کرد.

مشاهده صفحه:     1