Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

پژوهشگران دانشگاه "هاروارد"، یک بازوی رباتیک ابداع کرده‌اند که می‌تواند موجودات دریایی را بدون آسیب رساندن به آنها بگیرد.

Image
chevron_left ایسنا

پژوهشگران دانشگاه "هاروارد"، یک بازوی رباتیک ابداع کرده‌اند که می‌تواند موجودات دریایی را بدون آسیب رساندن به آنها بگیرد.

Image
chevron_left ایسنا

پژوهشگران دانشگاه "هاروارد"، یک بازوی رباتیک ابداع کرده‌اند که می‌تواند موجودات دریایی را بدون آسیب رساندن به آنها بگیرد.

Image
chevron_left ایران سپید

از دو سال پیش کار ثبت ملی بیماریهای تحلیل رونده شبکیه در مرکز تحقیقات چشم بیمارستان لبافی‌نژاد آغاز شده است و برای تشکیل یک بانک اطلاعاتی قوی از این بیماران همکاری آنان را در این طرح می‌طلبد.

مشاهده صفحه:     1