Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- گروهی از دانشمندان با استفاده از میلیون‌ها باکتری اصلاح ژنتیک شده تابلوی مونالیزا و تصاویر آلبرت انیشتین و چارلز داروین را در قالب نسخه‌های میکروسکوپی بازآفرینی کردند.

Image
chevron_left خبرآنلاین

سیناپرس نوشت: تیمی بین‌المللی از پژوهشگران، موفق به ترسیم و مطالعه جامع‌ترین نقشه توالی ژنتیکی گندم شده‌اند که به کمک این دستاورد می‌توان گندم‌هایی باارزش غذایی بیشتر و درعین‌حال مقاوم‌تر در برابر شرایط آب و هوایی ایجاد کرد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

سیناپرس نوشت: تیمی بین‌المللی از پژوهشگران، موفق به ترسیم و مطالعه جامع‌ترین نقشه توالی ژنتیکی گندم شده‌اند که به کمک این دستاورد می‌توان گندم‌هایی باارزش غذایی بیشتر و درعین‌حال مقاوم‌تر در برابر شرایط آب و هوایی ایجاد کرد.

مشاهده صفحه:     1