Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران در حالی که سیمای شهر خالی از تبلیغات مرتبط با مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین است، از اقدامات انجام شده برای این کار اظهار بی‌اطلاعی کرد.

Image
chevron_left مشرق

رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران در حالی که سیمای شهر خالی از تبلیغات مرتبط با مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین است، از اقدامات انجام شده برای این کار اظهار بی‌اطلاعی کرد.

Image
chevron_left افکار نیوز

رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران در حالی که سیمای شهر خالی از تبلیغات مرتبط با مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین است، از اقدامات انجام شده برای این کار اظهار بی‌اطلاعی کرد.

مشاهده صفحه:     1