Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام این خبر که طرح سامانه‌های مربوط به کنترل و تضمین کیفیت مدارس طراحی شده و از اول مهرماه اجرا می‌شود گفت: امروز با جرئت می‌توانم بگویم توانسته‌ایم این گفتمان را در جامعه ایجاد کنیم که تاکید بر محفوظات و تکیه بر مهارت‌های دانشی صرف، ...

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام این خبر که طرح سامانه‌های مربوط به کنترل و تضمین کیفیت مدارس طراحی شده و از اول مهرماه اجرا می‌شود گفت: امروز با جرئت می‌توانم بگویم توانسته‌ایم این گفتمان را در جامعه ایجاد کنیم که تاکید بر محفوظات و تکیه بر مهارت‌های دانشی صرف، ...

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: بطحایی افزود: حذف کتب کمک‌آموزشی بویژه در دوره ابتدایی که زحمات برنامه‌ریزان درسی را کاملا به فنا داده است نیز انجام شد. کتب کمکی که امروز ترویج پیدا کرده باید از مدارس ابتدایی خارج شود. تنها کتاب معتبر، کتاب درسی رسمی است و به کتاب دیگری نیاز نداریم.

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

وزیر آموزش و پرورش از حذف رقابت‌های فردی از دوره آموزش عمومی ازمهر امسال خبر داد.

Image
chevron_left وانا

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام این خبر که طرح سامانه‌های مربوط به کنترل و تضمین کیفیت مدارس طراحی شده و از اول مهرماه اجرا می‌شود گفت: امروز با جرئت می‌توانم بگویم توانسته‌ایم این گفتمان را در جامعه...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

وزیر آموزش و پرورش از حذف رقابت‌های فردی از دوره آموزش عمومی ازمهر امسال خبر داد.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام این خبر که طرح سامانه‌های مربوط به کنترل و تضمین کیفیت مدارس طراحی شده و از اول مهرماه اجرا می‌شود گفت: امروز با جرئت می‌توانم بگویم توانسته‌ایم این گفتمان را در جامعه ایجاد کنیم که تاکید بر محفوظات و ت...

Image
chevron_left ایرنا

تهران-ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: مسئله‌ای که در روزهای آغازین خدمت من در دولت دوازدهم همواره بر آن تاکید کرده و بار دیگر تکرار می‌کنم این است که سند تحول، راهنمای عمل ما برای رسیدن به آموزش و پرورش مورد انتظار است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

بطحایی گفت: حذف کتب کمک‌آموزشی بویژه در دوره ابتدایی که زحمات برنامه‌ریزان درسی را کاملا به فنا داده است نیز انجام شد. کتب کمکی که امروز ترویج پیدا کرده باید از مدارس ابتدایی خارج شود. تنها کتاب معتبر، کتاب درسی رسمی است و به کتاب دیگری نیاز نداریم.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام این خبر که طرح سامانه‌های مربوط به کنترل و تضمین کیفیت مدارس طراحی شده و از اول مهرماه اجرا می‌شود گفت: امروز با جرئت می‌توانم بگویم توانسته‌ایم این گفتمان را در جامعه...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام این خبر که طرح سامانه‌های مربوط به کنترل و تضمین کیفیت مدارس طراحی شده و از اول مهرماه اجرا می‌شود گفت: امروز با جرئت می‌توانم بگویم توانسته‌ایم این گفتمان را در جامعه...

Image
chevron_left الف

وزیر آموزش و پرورش از حذف رقابت‌های فردی از دوره آموزش عمومی ازمهر امسال خبر داد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

کتب کمکی که امروز ترویج پیدا کرده باید از مدارس ابتدایی خارج شود. تنها کتاب معتبر، کتاب درسی رسمی است و به کتاب دیگری نیاز نداریم.

Image
chevron_left ایسنا

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام این خبر که طرح سامانه‌های مربوط به کنترل و تضمین کیفیت مدارس طراحی شده و از اول مهرماه اجرا می‌شود گفت: امروز با جرئت می‌توانم بگویم توانسته‌ایم این گفتمان را در جامعه...

مشاهده صفحه:     1