Image
chevron_left قدس‌آنلاین

پرسپولیس، امروز بازی برگشت فینال لیگ قهرمان آسیا را برابر کاشیما آنتلرز ژاپن برگزار می‌کند؛ یک ماموریت غیرممکن که سرخ‌ها در آن باید شکست دو بر صفر بازی رفت را جبران کنند تا دست‌شان به جام برسد.

Image
chevron_left تهران ۲۴

پرسپولیس، امروز بازی برگشت فینال لیگ قهرمان آسیا را برابر کاشیما آنتلرز ژاپن برگزار می‌کند؛ یک ماموریت غیرممکن که سرخ‌ها در آن باید شکست دو بر صفر بازی رفت را جبران کنند تا دست‌شان به جام برسد.

Image
chevron_left وانا

پرسپولیس، امروز بازی برگشت فینال لیگ قهرمان آسیا را برابر کاشیما آنتلرز ژاپن برگزار می‌کند؛ یک ماموریت غیرممکن که سرخ‌ها در آن باید شکست دو بر صفر بازی رفت را جبران کنند تا دست‌شان به جام برسد.

Image
chevron_left ورزش ۳

پرسپولیس، امروز بازی برگشت فینال لیگ قهرمان آسیا را برابر کاشیما آنتلرز ژاپن برگزار می‌کند؛ یک ماموریت غیرممکن که سرخ‌ها در آن باید شکست دو بر صفر بازی رفت را جبران کنند تا دست‌شان به جام برسد.

مشاهده صفحه:     1