Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-فرصت مجدد برای ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برای آن دسته از داوطلبانی که موفق به ثبت‌نام در این آزمون نشده‌اند، از 21 تا 23 خرداد فراهم شده است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

فرصت مجدد برای ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برای آن دسته از داوطلبانی که موفق به ثبت‌نام در این آزمون نشده‌اند، از 21 تا 23 خرداد فراهم شده است.

Image
chevron_left ایسنا

فرصت مجدد برای ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برای آن دسته از داوطلبانی که موفق به ثبت‌نام در این آزمون نشده‌اند، از 21 تا 23 خرداد فراهم شده است.

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 97 می‌توانند در مهلت مجدد در این آزمون ثبت‌نام کنند. آزمون در تیرماه 97 برگزار می‌شود.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 97 می‌توانند در مهلت مجدد در این آزمون ثبت‌نام کنند. آزمون در تیرماه 97 برگزار می‌شود.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم پزشکی در روزهای 26 تا 28 فروردین 97 می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

Image
chevron_left صدا و سیما

مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی تمدید شد.

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم پزشکی در روزهای 26 تا 28 فروردین 97 می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم پزشکی در روزهای 26 تا 28 فروردین 97 می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم پزشکی در روزهای 26 تا 28 فروردین 97 می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم پزشکی در روزهای 26 تا 28 فروردین 97 می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left نسیم آنلاین

داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم پزشکی در روزهای 26 تا 28 فروردین 97 می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم پزشکی در روزهای 26 تا 28 فروردین 97 می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم پزشکی در روزهای 26 تا 28 فروردین 97 می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم پزشکی در روزهای 26 تا 28 فروردین 97 می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

مشاهده صفحه:     1