Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با رشد 1.7 درصدی به 11,700 (یازده هزار و هفتصد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار تهران 200 تومان پایین آمد و به 11,780 (یازده هزار و هفتصد و هشتاد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار تهران 200 تومان پایین آمد و به 11,780 (یازده هزار و هفتصد و هشتاد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه در بازار با کاهش 0.61 درصدی به 4,035,000 (چهار میلیون و سی و پنج هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه در بازار با کاهش 0.61 درصدی به 4,035,000 (چهار میلیون و سی و پنج هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران بالا رفت و به 11,980 (یازده هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید. قیمت طلا هم پایین آمد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران بالا رفت و به 11,980 (یازده هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید. قیمت طلا هم پایین آمد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران بالا رفت و به 11,980 (یازده هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید. قیمت طلا هم پایین آمد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران بالا رفت و به 11,980 (یازده هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید. قیمت طلا هم پایین آمد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران بالا رفت و به 11,980 (یازده هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید. قیمت طلا هم پایین آمد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران بالا رفت و به 11,980 (یازده هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید. قیمت طلا هم پایین آمد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران بالا رفت و به 11,980 (یازده هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید. قیمت طلا هم پایین آمد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با رشد 0.96 درصدی به 11,500 (یازده هزار و پانصد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با رشد 0.96 درصدی به 11,500 (یازده هزار و پانصد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با رشد 0.96 درصدی به 11,500 (یازده هزار و پانصد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با رشد 0.96 درصدی به 11,500 (یازده هزار و پانصد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با رشد 0.96 درصدی به 11,500 (یازده هزار و پانصد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه بهار آزادی امروز با رشد 0.51 درصدی به 3,914,000 (سه میلیون و نهصد و چهارده هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه بهار آزادی امروز با رشد 0.51 درصدی به 3,914,000 (سه میلیون و نهصد و چهارده هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه بهار آزادی امروز با رشد 0.51 درصدی به 3,914,000 (سه میلیون و نهصد و چهارده هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه بهار آزادی امروز با رشد 0.51 درصدی به 3,914,000 (سه میلیون و نهصد و چهارده هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه بهار آزادی امروز با رشد 0.51 درصدی به 3,914,000 (سه میلیون و نهصد و چهارده هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

طلا 18 عیار امروز با رشد 1.26 درصدی به 1,422 (یک‌هزار و چهارصد و بیست و دو) دلار رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

طلا 18 عیار امروز با رشد 1.26 درصدی به 1,422 (یک‌هزار و چهارصد و بیست و دو) دلار رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

طلا 18 عیار امروز با رشد 1.26 درصدی به 1,422 (یک‌هزار و چهارصد و بیست و دو) دلار رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

طلا 18 عیار امروز با رشد 1.26 درصدی به 1,422 (یک‌هزار و چهارصد و بیست و دو) دلار رسید.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار تهران 60 تومان بالا رفت و به 11,820 (یازده هزار و هشتصد و بیست) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار تهران 220 تومان بالا رفت و به 11,980 (یازده هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار تهران 220 تومان بالا رفت و به 11,980 (یازده هزار و نهصد و هشتاد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه در بازار 10 هزار تومان بالا رفت و 4,060,000 (چهار میلیون و شصت هزار) تومان شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه در بازار 10 هزار تومان بالا رفت و 4,060,000 (چهار میلیون و شصت هزار) تومان شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه در بازار 10 هزار تومان پایین آمد و به 4,040,000 (چهار میلیون و چهل هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان نوساز در مناطق شهری تهران طی تیرماه 98 است. بنابر عرف بازار، در ازای کم کردن یک‌میلیون تومان از ودیعه، 30 هزار تومان به اجاره‌بهای ماهیانه اضافه می‌شود.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری قلم نیوز

قیمت آپارتمان‌های درج شده در این جدول مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌باشد.

Image
chevron_left پایگاه خبری قلم نیوز

کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار بوده و باعث پایین آمدن قیمت برخی خودروها به‌ویژه خودروهای وارداتی در بازار شده است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران افت کرد و به 11,760 (یازده هزار و هفتصد و شصت) تومان رسید. طلا هم ارزان شد و قیمت سکه افزایش یافت.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه شهرآرا تهران در تیر 98 است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران افت کرد و به 11,760 (یازده هزار و هفتصد و شصت) تومان رسید. طلا هم ارزان شد و قیمت سکه افزایش یافت.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش 1 تا 6 میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت انواع تلویزیون‌های زیر 4 میلیون تومان در سطح بازار تهران است؛ شایان ذکر است که این نرخ‌ها ممکن است براساس برخی امکانات جانبی و خدمات پس از فروش در مناطق مختلف شهر تا 10 درصد تفاوت قیمت داشته باشد.

Image
chevron_left الف

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش 1 تا 6 میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران افت کرد و به 11,760 (یازده هزار و هفتصد و شصت) تومان رسید. طلا هم ارزان شد و قیمت سکه افزایش یافت.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران افت کرد و به 11,760 (یازده هزار و هفتصد و شصت) تومان رسید. طلا هم ارزان شد و قیمت سکه افزایش یافت.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش 1 تا 6 میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.

Image
chevron_left رادیو سهام

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

قیمت آپارتمان‌های درج شده در این جدول مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌باشد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران افت کرد و به 11,760 (یازده هزار و هفتصد و شصت) تومان رسید. طلا هم ارزان شد و قیمت سکه افزایش یافت.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه بهار آزادی امروز با کاهش 1.28 درصدی به 3,894,000 (سه میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه بهار آزادی امروز با کاهش 1.28 درصدی به 3,894,000 (سه میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه بهار آزادی امروز با کاهش 1.28 درصدی به 3,894,000 (سه میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

طلا 18 عیار امروز پایین آمد و 392,500 (سیصد و نود و دو هزار و پانصد) تومان شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

طلا 18 عیار امروز پایین آمد و 392,500 (سیصد و نود و دو هزار و پانصد) تومان شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

طلا 18 عیار امروز پایین آمد و 392,500 (سیصد و نود و دو هزار و پانصد) تومان شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار تهران 40 تومان پایین آمد و به 11,760 (یازده هزار و هفتصد و شصت) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار تهران 40 تومان پایین آمد و به 11,760 (یازده هزار و هفتصد و شصت) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار تهران 370 تومان پایین آمد و به 11,430 (یازده هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار تهران 370 تومان پایین آمد و به 11,430 (یازده هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با کاهش 4.28 درصدی به 11,400 (یازده هزار و چهارصد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با کاهش 4.28 درصدی به 11,400 (یازده هزار و چهارصد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با کاهش 2.05 درصدی به 11,650 (یازده هزار و ششصد و پنجاه) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با کاهش 2.05 درصدی به 11,650 (یازده هزار و ششصد و پنجاه) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار امروز با کاهش 4.28 درصدی به 11,400 (یازده هزار و چهارصد) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه در بازار 10 هزار تومان بالا رفت و به 4,050,000 (چهار میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه در بازار 10 هزار تومان بالا رفت و به 4,050,000 (چهار میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت سکه در بازار 215 هزار تومان پایین آمد و 3,825,000 (سه میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار) تومان شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری قلم نیوز

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت روز برخی از انواع اجاق ماکروویو عرضه شده در سطح بازار تهران است

Image
chevron_left پایگاه خبری قلم نیوز

ریزش قابل توجه نرخ دلار قیمت خودروهای وارداتی و داخلی را در سراشیبی سقوط قرار داده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه سیدخندان تهران طی تیرماه 98 است.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: بازار معاملات اجاره مسکن در برخی از محلات جنوبی شهر تهران که جزو محلات پرتقاضا به لحاظ انواع معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره محسوب می‌شوند، این روزها در مقایسه با برخی دیگر از محلات مصرفی شاهد رفت‌وآمد بیشتری از سوی مستاجران برای اجاره آپارتمان است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه شهرآرا تهران در تیر 98 است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت روز برخی از انواع اجاق ماکروویو عرضه شده در سطح بازار تهران است

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی شریان

کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار بوده و موجب پایین آمدن قیمت برخی خودروها به‌ویژه خودروهای وارداتی در بازار شده است.

Image
chevron_left با اقتصاد

ریزش قابل توجه نرخ دلار قیمت خودروهای وارداتی و داخلی را در سراشیبی سقوط قرار داده است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

ریزش قابل توجه نرخ دلار قیمت خودروهای وارداتی و داخلی را در سراشیبی سقوط قرار داده است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران افت کرد و به 11,800 (یازده هزار و هشتصد) تومان رسید. قیمت طلا هم افت کرد.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در خیابان آذربایجان تهران طی تیرماه 98 است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار بوده و موجب پایین آمدن قیمت برخی خودروها به‌ویژه خودروهای وارداتی در بازار شده است.

Image
chevron_left جهان نیوز

کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار بوده و موجب پایین آمدن قیمت برخی خودروها به‌ویژه خودروهای وارداتی در بازار شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار بوده و موجب پایین آمدن قیمت برخی خودروها به‌ویژه خودروهای وارداتی در بازار شده است.

Image
chevron_left با اقتصاد

قیمت خودرو همچنان به دلیل افت نرخ دلار به روند نزولی خود ادامه می‌دهد به طوری که مثلا خودروی وارداتی النترا با افت 20 میلیون تومانی و خودروی داخلی پژو 206 تیپ 5 با کاهش 3 میلیون تومانی در بازار مواجه شده است.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار بوده و باعث پایین آمدن قیمت برخی خودروها به‌ویژه خودروهای وارداتی در بازار شده است.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار بوده و موجب پایین آمدن قیمت برخی خودروها به‌ویژه خودروهای وارداتی در بازار شده است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران افت کرد و به 11,800 (یازده هزار و هشتصد) تومان رسید. قیمت طلا هم افت کرد.

Image
chevron_left صبح تهران

کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار بوده و باعث پایین آمدن قیمت برخی خودروها به‌ویژه خودروهای وارداتی در بازار شده است.

Image
chevron_left صبا ایران

کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار بوده و باعث پایین آمدن قیمت برخی خودروها به‌ویژه خودروهای وارداتی در بازار شده است.

Image
chevron_left تری بی ان

کاهش قیمت دلار طی روزهای اخیر بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار بوده و باعث پایین آمدن قیمت برخی خودروها به‌ویژه خودروهای وارداتی در بازار شده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در خیابان آذربایجان تهران طی تیرماه 98 است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از 1 میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

قیمت دلار در بازار امروز تهران افت کرد و به 11,800 (یازده هزار و هشتصد) تومان رسید. قیمت طلا هم افت کرد.

Image
chevron_left الف

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از 1 میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده اجاره آپارتمان 80 متری در مناطق مختلف شهری تهران در تیرماه 98 است. بنابر عرف بازار، در ازای کم کردن یک‌میلیون تومان از ودیعه، 30 هزار تومان به اجاره‌بهای ماهیانه اضافه می‌شود.

مشاهده صفحه:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14