Image
chevron_left رجانیوز

«سیده‌زهرا موسوی» دختر شهید زنده «سید نورخدا موسوی» مثل همه دخترها و پدرها عاشقانه‌هایی دارد که آن‌ها را با ...

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

«سیده‌زهرا موسوی» دختر شهید زنده «سید نورخدا موسوی» مثل همه دخترها و پدرها عاشقانه‌هایی دارد که آن‌ها را با پدر درمیان می‌گذارد و گاهی آن‌ها را در قالب دل‌نوشته‌هایی می‌نویسد که قبل‌ترها زیر بالشت او می‌گذاشت و حالا برخی‌ها از نوشته‌هایش را در صفحه مجازی خود به یادگار می‌گذارد.

مشاهده صفحه:     1