Image
chevron_left روزنو

ولایتی: در مهدکودک‌ها آهنگ‌های می‌گذارند که بچه‌ها مبتذل بار می‌آیند ولی ما اگر بتوانیم از آن سنین بچه‌ها را در مدارس سما تحویل بگیریم بچه مسلمان واقعی بار می‌آوریم.

Image
chevron_left سیمرغ

ولایتی: در مهدکودک‌ها آهنگ‌های می‌گذارند که بچه‌ها مبتذل بار می‌آیند ولی ما اگر بتوانیم از آن سنین بچه‌ها را در مدارس سما تحویل بگیریم بچه مسلمان واقعی بار می‌آوریم.

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی با...

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نظام آموزشی کشور نیاز به پوست‌اندازی دارد، گفت: این موضوع نه‌تنها باید مورد توجه دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد، بلکه وزارت علوم و متولیان آموزش عالی کشور باید یک تغییر رویه را در دستور ...

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: اسرائیل باید بفهمد دوران بزن و در رویی تمام‌شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به توانمندی مدیران کنونی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: مجموعه‌ای که در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی را مدیریت می‌کنند...

Image
chevron_left رجانیوز

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left نامه نیوز

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left الف

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امید...

Image
chevron_left روزنامه ایران

فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به بازمهندسی رشته‌ها در آمایش از اجرا نشدن آمایش علمی در دانشگاه‌ها انتقاد کرد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: اسرائیل باید بفهمد دوران بزن و در رویی تمام‌شده است.

Image
chevron_left جام‌نیوز

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به بازمهندسی رشته‌ها در آمایش از اجرا نشدن آمایش علمی در دانشگاه‌ها انتقاد کرد.

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امید...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

فارس: رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

علی‌اکبر ولایتی گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left مشرق

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left افکار نیوز

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

رئیس دانشگاه آزاد گفت: اگر بتوانیم بچه‌ها راسن مهدکودک تحویل بگیریم می‌توانیم آنها را بچه مسلمان واقعی تربیت کنیم.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نظام آموزش عالی کشور نیاز به یک بازمهندسی جدی در رشته‌ها دارد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در مهدکودک‌ها آهنگ‌های می‌گذارند که بچه‌ها مبتذل بار می‌آیند ولی اگر ما بتوانیم از آن سنین کودکان را در مدار...

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به موضوع برجام گفت: بعید می‌دانم از مذاکره با اروپایی‌ها چیزی دربیاید. امیدواریم به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید منتظر باشیم؟

Image
chevron_left ایسنا

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نظام آموزشی کشور نیاز به پوست‌اندازی دارد، گفت: این موضوع نه‌تنها باید مورد توجه دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد، بلکه وزارت علوم و متولیان آموزش عالی کشور باید یک تغییر رویه را در دستور ...

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نظام آموزش عالی کشور نیاز به یک بازمهندسی جدی در رشته‌ها دارد.

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

اولین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی از دور جدید به ریاست دکتر فرهاد رهبر در سازمان مرکزی دانشگاه آغاز بکار کرد.

Image
chevron_left صدا و سیما

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ما نیاز جدی به بازمهندسی رشته‌ها و قطب‌بندی علمی در استانها با توجه به نیاز جامعه داریم.

مشاهده صفحه:     1