Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند آنقدر تاثیرگذار باشند که بازار ما را متاثر کنند.

Image
chevron_left عصر مالی

رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به حضور و اثر افرادی مانند جمشید بسم‌الله و مظلومین در عرصه پولی و ارزی گفت: این افراد به تنهایی نمی‌توانند آن‌قدر تاثیرگذار باشند که بازار را متاثر کنند.

Image
chevron_left بورس پرس

رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به حضور و اثر افرادی مانند جمشید بسم‌الله و مظلومین در عرصه پولی و ارزی گفت: این افراد به تنهایی نمی‌توانند آن‌قدر تاثیرگذار باشند که بازار را متاثر کنند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز؛ محمود بهمنی رئیس اسبق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا این‌گونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند آن‌قدر تاثیرگذار باشند که بازار ما را متاثر کنند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

رئیس سابق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا این‌گونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند آن‌قدر تاثیرگذار باشند که بازار ما را متاثر کنند.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند انقدر تاثیرگذار ...

Image
chevron_left تابناک

رصدخانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گی...

Image
chevron_left تابناک

رصدخانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گی...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند انقدر تاثیرگذار...

Image
chevron_left صبا ایران

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند انقدر تاثیرگذار باشند که بازار ما را متاثر کنند.

Image
chevron_left صبح تهران

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند انقدر تاثیرگذار باشند که بازار ما را متاثر کنند.

Image
chevron_left فرارو

بهمنی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند انقدر تاثیرگذار باشند که بازار ما ...

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند انقدر تاثیرگذار باشند که بازار ما را متاثر کنند.

Image
chevron_left بورس 24

تاثیر افرادی همانند، جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در بازار؟! این افراد به تنهایی نمی‌توانند، آن‌قدر تاثیرگذار باشند؛ اصلا رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلوم...

Image
chevron_left بازار خبر

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند انقدر تاثیرگذار ...

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور، گفت: اصلا اینگونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند انقدر ت...

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با توجه به حضور و تاثیر افرادی مانند جمشید بسم‌الله، مه‌آفرید خسروی و مظلومین در عرصه پولی و ارزی کشور گفت: اصلا این‌گونه نیست که این افراد به تنهایی بتوانند آن‌قدر تاثیرگذار...

Image
chevron_left هفته نامه تجارت فردا

در روزگار باستان عده‌ای با نظر کردن در امعا و احشا حیوان قربانی یا با تامل در حرکت ستاره‌ها به مردم و مسئولان مشاوره می‌دادند و از این محمل درآمدهای هنگفت کسب می‌کردند. یعنی در روزگاری که کسب معرفت امری دشوار بود و ...

Image
chevron_left نامه نیوز

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آن را اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left تهران ۲۴

عباس آخوندی در رابطه با اعدام سلطان سکه در روزنامه شرق یادداشتی نوشت.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آن را اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آنرا اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

عباس آخوندی نوشت: سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left تهران ۲۴

عباس آخوندی در روزنامه شرق نوشت: سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left جهان نیوز

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آنرا اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left جهان نیوز

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آنرا اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left جهان نیوز

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی اعدام سلطان سکه را اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست.

Image
chevron_left جهان نیوز

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی اعدام سلطان سکه را اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست.

Image
chevron_left جهان نیوز

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی اعدام سلطان سکه را اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آنرا اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left افکار نیوز

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آنرا اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

عباس آخوندی نوشت: سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آنرا اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left تین نیوز

سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left حزب توسعه کرمانشاه - ساحت کرمانشاه

عباس آخوندی در روزنامه شرق نوشت: سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left مشرق

سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند؟

Image
chevron_left بانک مردم

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آنرا اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left صما

عباس آخوندی در روزنامه شرق نوشت: سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left ترابر نیوز

ترابر نیوز: عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آنرا اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left اخباربانک

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: عباس آخوندی در روزنامه شرق نوشت: سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: عباس آخوندی در روزنامه شرق نوشت: سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اصفهان امروز

28 آبان 1397, 09:10 / کد خبر:62670 عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آنرا اقدام گذرا برای خنک شدن برخی جگرها دانست و مدعی شد: مفاسد اقتصادی در غیاب حکومت قانون روی می‌دهد.

Image
chevron_left الف

عباس آخوندی در روزنامه شرق نوشت: سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

عباس آخوندی در روزنامه شرق نوشت: سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سوال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی یاری می‌رساند؟

Image
chevron_left فرارو

سوال من از ایشان این بود که آیا یک فرد با همدستی چند نفر می‌تواند روی زمین افساد کند، نظم را برهم زند و قاعده فاسد بنیاد کند یا این اتفاق در غیاب حکومت قانون صورت می‌گیرد؟ اگر او فسادی انجام داده که براساس پرونده و اعتراف‌ها حتما انجام داده، آیا او ایجادکننده ف...

Image
chevron_left فرارو

سوال من از ایشان این بود که آیا یک فرد با همدستی چند نفر می‌تواند روی زمین افساد کند، نظم را برهم زند و قاعده فاسد بنیاد کند یا این اتفاق در غیاب حکومت قانون صورت می‌گیرد؟ اگر او فسادی انجام داده که براساس پرونده و اعتراف‌ها حتما انجام داده، آیا او ایجادکننده فسا...

مشاهده صفحه:     1