Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

با وجود تمام انتقادات به کیفیت خودروهای داخلی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای تولید خودرو از 52 مورد به 81 مورد خبر داد.

مشاهده صفحه:     1