Image
chevron_left شبستان

حجت‌الاسلام مظاهری سیف با اشاره به ادعاهای جریان متاریدینگ، گفت: ادعای افزایش سرعت دو هزار برابری حافظه، غیرطبیعی و اثبات‌نشده است آنها سعی می‌کنند با طرح مباحث قرآنی، جوانان مذهبی‌تر را به خود جذب کنند اما نسخه آنها حاصلی جز عوارض روحی ندارد.

Image
chevron_left شبستان

رئیس موسسه بهداشت معنوی با بیان اینکه سرکرده عرفان حلقه بیمار و با مشکلات بسیار درگیر است، گفت: مهمترین چیزی که در عرفان حلقه باعث جذب شده، ادعای درمانگری است، در حالی که فرد با نسخه این عرفان علاوه بر ...

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

حجت‌الاسلام مظاهری سیف با اشاره به تفسیر به رای عرفان حلقه از قرآن برای اثبات ادعاهایش، گفت: آنها در تفسیر آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعا…» می‌گویند بیایید با هم به حلقه‌های شعور کیهانی وصل شویم.

Image
chevron_left شبستان

حجت‌الاسلام مظاهری سیف با اشاره به تفسیر به رای عرفان حلقه از قرآن برای اثبات ادعاهایش، گفت: آنها در تفسیر آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعا…» می‌گویند بیایید با هم به حلقه‌های شعور کیهانی وصل شویم.

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

رئیس موسسه بهداشت معنوی با اشاره به تعریف «ابلیس» در عرفان حلقه، گفت: قلمرو خلقت ابلیس در اسطوره‌های عرفان حلقه، فقط ربوبیت و جهان مادی نیست بلکه معاد و بهشت و دوزخ و هرچه را در چرخه جهان دوقطبی هست، دربرمی‌گیرد.

Image
chevron_left شبستان

رئیس موسسه بهداشت معنوی با اشاره به تعریف «ابلیس» در عرفان حلقه، گفت: قلمرو خلقت ابلیس در اسطوره‌های عرفان حلقه، فقط ربوبیت و جهان مادی نیست بلکه معاد و بهشت و دوزخ و هرچه را در چرخه جهان دوقطبی هست، دربرمی‌گیرد.

Image
chevron_left خبرگزاری رسا

"بخشایش عملی" ممکن است همیشه کار درستی نباشد؛ چون افراد فرومایه و بی‌شخصیت را فاسد می‌کند. بنابراین گاهی بخشایش عملی تصمیم درستی نیست.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

رئیس موسسه بهداشت معنوی گفت: عرفان حلقه خدا را پشت درهای بسته می‌گذارد، بنابر اعتقاد این عرفان، خدا هست ولی به دنیای عدم تعلق دارد و راه به سوی او نداریم؛ در اساسنامه آن نوشته شده انسان نمی‌تواند عاشق خدا شود، چون از هیچ طریق قادر به فهم او نیست.

Image
chevron_left شبستان

رئیس موسسه بهداشت معنوی گفت: عرفان حلقه خدا را پشت درهای بسته می‌گذارد، بنابر اعتقاد این عرفان، خدا هست ولی به دنیای عدم تعلق دارد و راه به سوی او نداریم؛ در اساسنامه آن نوشته شده انسان نمی‌تواند عاشق خدا شود، چون از هیچ طریق قادر به فهم او نیست.

Image
chevron_left شبستان

حجت‌الاسلام مظاهری سیف گفت: در برخی از متون عرفان حلقه از تعریف شعور کیهانی به ابلیس می‌رسیم؛ یعنی گاهی تعریفی از شعور کیهانی ارائه شده و در جای دیگری از نوشته‌هایشان تعریفی از ابلیس می‌کنند که وقتی این دو را کنار هم بگذاریم، آنها را برابر می‌یابیم.

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

حجت‌الاسلام مظاهری سیف با اشاره به ادعاهای عجیب عرفان‌های نوظهور مثل علامه شدن از طریق ارتعاشات خاص، گفت: برای مثال عرفان حلقه ادعا داشت که منشا این جهان، شعور کیهانی است و با اتصال به این شعور آگاهی و قدرت به دست می‌آوریم!

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

حجت‌الاسلام مظاهری سیف با اشاره به ادعاهای عجیب عرفان‌های نوظهور مثل علامه شدن از طریق ارتعاشات خاص، گفت: برای مثال عرفان حلقه ادعا داشت که منشا این جهان، شعور کیهانی است و با اتصال به این شعور آگاهی و قدرت به دست می‌آوریم!

Image
chevron_left شبستان

حجت‌الاسلام مظاهری سیف با اشاره به ادعاهای عجیب عرفان‌های نوظهور مثل علامه شدن از طریق ارتعاشات خاص، گفت: برای مثال عرفان حلقه ادعا داشت که منشا این جهان، شعور کیهانی است و با اتصال به این شعور آگاهی و قدرت به دست می‌آوریم!

Image
chevron_left شبستان

رئیس موسسه بهداشت معنوی با بیان اینکه بسیاری از جریان‌های عرفانی در واقع یک دکان برای رهبران شان هستند، گفت: تجربه نشان داده این افراد ابتدا ادعای عرفان دارند ولی به‌تدریج این ادعا تبدیل به ادعای پیامبری و حتی خدایی می‌شود!

مشاهده صفحه:     1