Image
chevron_left اتاق خبر

یک کارشناس حوزه کار با انتقاد از حذف رشته‌های دانشگاهی گفت: به جای حذف رشته‌ها باید متناسب با نیاز هرساله بازار کار رشته‌های دانشگاهی را بازنگری و دانشجویان را از کارجویی به سمت کارآفرینی سوق بدهیم.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایسنا

یک کارشناس حوزه کار با انتقاد از حذف رشته‌های دانشگاهی گفت: به جای حذف رشته‌ها باید متناسب با نیاز هرساله بازار کار رشته‌های دانشگاهی را بازنگری و دانشجویان را از کارجویی به سمت کارآفرینی سوق بدهیم.

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

یک کارشناس حوزه کار با انتقاد از حذف رشته‌های دانشگاهی گفت: به جای حذف رشته‌ها باید متناسب با نیاز هرساله بازار کار رشته‌های دانشگاهی را بازنگری و دانشجویان را از کارجویی به سمت کارآفرینی سوق بدهیم.

مشاهده صفحه:     1