Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه مسابقات: نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن کشور سودان شامگاه روز گذشته، 19 دی‌ماه به وقت ایران اجرای مرحله مقدماتی خود را انجام داد.

Image
chevron_left ایسنا

هر دو روی ویلچر نشسته بودند و با هیجان وصف‌نشدنی با چشمان پر از عشق و محبت، آرزوهای خود را مرور می‌کردند، چراکه تا لحظاتی دیگر با جاری شدن خطبه عقد، به‌صورت رسمی همسر، همراه و همدم یکدیگر می‌شوند.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه اجتماعی: «بهمن» و «رقیه» هر دو روی ویلچر نشسته و با هیجان وصف‌نشدنی با چشمان پر از عشق و محبت، آرزوهای خود را مرور می‌کردند، چراکه تا لحظاتی دیگر با جاری شدن خطبه عقد، به‌صورت رسمی همسر، همراه و همدم یکدیگر می‌شوند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

این مقاله با بررسی آثار مهم محمد بن زکریای رازی در پزشکی، نمونه‌هایی از کاربرد روش‌ها و دیدگاه‌های پژوهشی او را عرضه خواهد کرد که بسیار فراتر از زمانه وی و مشابه روش‌های امروزین بوده‌اند.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه ادب: قرآن منسوب به امام علی (ع) که در آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود، یکی از مصاحف شریفی است که توسط مرکز طبع و نشر قرآن مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته تا بتوان پس از این اقدام، نسخه‌های بیشتری از این مصحف را...

مشاهده صفحه:     1