Image
chevron_left جام‌نیوز

اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده که این کشور را از چرخه تجارت خارجی خود کنار بگذاریم.

Image
chevron_left بورس پرس

فشار امارات به ایرانیان در حال افزایش بوده و با مسدودن شدن 272 حساب بانکی همراه شده تا 3 هزار تاجر در فکر کوچ از این کشور باشند.

Image
chevron_left نامه نیوز

اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده که این کشور را از چرخه تجارت خارجی خود کنار بگذاریم.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده که این کشور را از چرخه تجارت خارجی خود کنار بگذاریم.

Image
chevron_left اتاق خبر

اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده که این کشور را از چرخه تجارت خارجی خود کنار بگذاریم.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده که این کشور را از چرخه تجارت خارجی خود کنار بگذاریم.

Image
chevron_left جهان نیوز

اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده که این کشور را از چرخه تجارت خارجی خود کنار بگذاریم.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24 -اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده که این کشور را از چرخه تجارت خارجی خود کنار بگذاریم.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده که این کشور را از چرخه تجارت خارجی خود کنار بگذاریم.

Image
chevron_left مشرق

اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده که این کشور را از چرخه تجارت خارجی خود کنار بگذاریم.

Image
chevron_left بولتن نیوز

اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده…

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

اماراتی که ایرانی‌ها ساختند و آباد کردند، اکنون گستاخانه حساب تجار ایرانی را مسدود و سرمایه‌های آنها را بلوکه می‌کند. شاید زمان آن رسیده که این کشور را از چرخه تجارت خارجی خود کنار بگذاریم.

Image
chevron_left فرادید

اگر این روند ادامه پیدا کند به کل سبک زندگی ایرانی‌ها مانند کشورهای غربی به سمت استفاده از این سرویس‌ها خواهد چرخید. شاید این روند در انتها باعث شود میزان خرید خودروی ایرانی‌ها بسیار کمتر شده و شاهد ضررده شدن خودروسازهای داخلی باشیم.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left جام‌نیوز

نوجوان آبادانی با دوستی اینترنتی جوان تبعه انگلیس دست به خالی کردن حساب می‌کردند.

Image
chevron_left تدبیر و امید

نوجوان آبادانی با دوستی اینترنتی جوان تبعه انگلیس دست به خالی کردن حساب می‌کردند.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

تبعیض بانک آمریکا BOA در بستن و یا مسدود کردن تبعیض‌آمیز حساب ایرانی‌ها برای جامعه ایرانیان مقیم آمریکا مشکل‌آفرین شده است.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

تبعیض بانک آمریکا BOA در بستن و یا مسدود کردن تبعیض‌آمیز حساب ایرانی‌ها مشکل‌آفرین شده است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

تبعیض بانک آمریکا BOA در بستن و یا مسدود کردن تبعیض‌آمیز حساب ایرانی‌ها برای جامعه ایرانیان مقیم آمریکا مشکل‌آفرین شده است.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز؛ دبیر شورای ملی ایرانیان آمریکا گفت: بانک آمریکا BOA به‌صورت تبعیض‌آمیزی به بهانه تحریم‌ها حساب مشتریان ایرانی خود را بسته یا مسدودمی‌کند.

Image
chevron_left افکار نیوز

دبیر شورای ملی ایرانیان آمریکا گفت: بانک آمریکا BOA به‌صورت تبعیض‌آمیزی به بهانه تحریم‌ها حساب مشتریان ایرانی خود را بسته یا مسدودمی‌کند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- تبعیض بانک آمریکا BOA در بستن و یا مسدود کردن تبعیض‌آمیز حساب ایرانی‌ها برای جامعه ایرانیان مقیم آمریکا مشکل‌آفرین شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

تبعیض بانک آمریکا BOA در بستن و یا مسدود کردن تبعیض‌آمیز حساب ایرانی‌ها برای جامعه ایرانیان مقیم آمریکا مشکل‌آفرین شده است.

Image
chevron_left الف

تبعیض بانک آمریکا BOA در بستن و یا مسدود کردن تبعیض‌آمیز حساب ایرانی‌ها برای جامعه ایرانیان مقیم آمریکا مشکل‌آفرین شده است.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.

Image
chevron_left الف

بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.

Image
chevron_left شفاف

بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.

Image
chevron_left روزنامه ایران

بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است. پیش از این نیز طی دو سال گذشته، م...

Image
chevron_left پارسینه

بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.

Image
chevron_left نامه نیوز

ایران نوشت: بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایران نوشت: بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیرا انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.

Image
chevron_left الف

شورای ملی ایرانیان آمریکا اعلام کرد، بانک آمریکا با بلوکه غیرقانونی یا بستن حساب‌های تعدادی از مشتریان ایرانی تبارش در حق آنها رفتار تبعیض‌آمیزی داشته است.

مشاهده صفحه:     1