Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- مادر مجسمه‌سازی مدرن ایران تا پایان عمر ازدواج نکرد و فرزندی نداشت اما خود وصف استعاری از زایش هنر شد تا شاگردانش خود را سوگوار مادر بدانند.

Image
chevron_left ایرنا

تهران-ایرنا- زندگی هنری زیر سایه سنگین سیاست، مرگی غریبانه را این‌بار برای مادر مجسمه‌سازی ایران رقم زد تا داستان مرگ بی‌سرو صدای هنرمند مستقل بار دیگر تکرار شود.

مشاهده صفحه:     1