Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- به تحریم‌کنندگان هشدار می‌دهم اگر توانایی‌های مادر مبارزه با مواد مخدر و تروریسم در خواستگاه آن‌ها ضربه‌ای ببیند شما نخواهید توانست از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان، بمب‌ها و ت...

مشاهده صفحه:     1