Image
chevron_left قدس‌آنلاین

سفیر مالزی در تهران گفت: قدردانی از شخصی که زندگی خود را برای کمک به افراد ناشناس به خطر می‌اندازد بسیار سخت و غیرممکن است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

سفیر مالزی در تهران گفت: قدردانی از شخصی که زندگی خود را برای کمک به افراد ناشناس به خطر می‌اندازد بسیار سخت و غیرممکن است.

مشاهده صفحه:     1