Image
chevron_left جهان نیوز

نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران به همراه نیکی هیلی سخنران این نشست بودند تاسیاست پیچیده و چندبعدی دولت جدید را برای فروپاشی یا تغییر رفتار ایران تشریح کنند.

Image
chevron_left مشرق

نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران به همراه نیکی هیلی سخنران این نشست بودند تاسیاست پیچیده و چندبعدی دولت جدید را برای فروپاشی یا تغییر رفتار ایران تشریح کنند.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- شهریار شمس‌مستوفی- سردبیر: دونالد ترامپ در کنفرانسی مطبوعاتی که همراه نخست‌وزیر ایتالیا در آن حضور داشت از مذاکرات برابر و بدون پیش‌شرط با ایران سخن گفت

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- شهریار شمس‌مستوفی- سردبیر: دونالد ترامپ در کنفرانسی مطبوعاتی که همراه نخست‌وزیر ایتالیا در آن حضور داشت از مذاکرات برابر و بدون پیش‌شرط با ایران سخن گفت

مشاهده صفحه:     1