Image
chevron_left رادیو سهام

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left اتاق خبر

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی اعتدال

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left اقتصاد گردان

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: مجیدرضا حریری دبیرکل تشکل پیشگامان اقتصاد نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: مجیدرضا حریری دبیرکل تشکل پیشگامان اقتصاد نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

مجیدرضا حریری دبیرکل تشکل پیشگامان اقتصاد نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left عصر ایران

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش نرخ دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی نرخ دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left نامه نیوز

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left ایسنا

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است همانطور که در زمان افزایش قیمت دلار باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی با تردید برخورد کرد، وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد نیز باید اعتبار آن را به بانک مرکزی داد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ترابر نیوز

ترابر نیوز: آرین‌منش با بیان اینکه فساد موجب کاهش تولید و خروج سرمایه از بخش تولید و رشد سوداگری و افزایش بیکاری شده ا...

Image
chevron_left طلانیوز

طلانیوز: رئیس اتاق بازرگانی تهران 3 راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای اصلاح ساختار بودجه را تشریح کرد.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: رئیس اتاق بازرگانی تهران 3 راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای اصلاح ساختار بودجه را تشریح کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «با وجود برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، میزان و رقم این مفاسد از دهه هفتاد تاکنون افزایش داشته است و این ماجرا همچنان ادامه دارد»، گفت: دستگاه قضایی کشور برای برخورد با فس...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بانک مرکزی موفق شده فارغ از هیاهو تا حدودی بازار ارز را کنترل کند گرچه هنوز تا رسیدن به قیمت واقعی دلار که هشت هزار تومان فاصله داریم.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه تعادل

برخی تنش‌ها در سال 98 نسبت به سال گذشته به اوج رسیده است؛ این در حالی است که در سال 97 نه از درگیری‌های خلیج‌فارس بر سر نفتکش‌ها خبری بود

Image
chevron_left امین نیوز

تعداد ایرانیانی که برای اخذ شهروندی ترکیه ملک خریداری کرده‌اند در قیاس با سال گذشته به دو و نیم برابر رسیده است. ترکیه بعد از سقوط لیر در سال گذشته شرط اخذ شهروندی با خرید ملک را از 500 هزار به 250 هزار دلار کاهش داد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

معاون وزیر اقتصاد در روزهای اخیر از نهایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. در کشورهای توسعه‌یافته مالیات بر سرمایه با هدف سوق دادن سرمایه‌ها به سوی بازارهای مولد و دور کردن از بازارهای غیرمولدی همچون مسکن اخذ می‌شود.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: تعداد ایرانیانی که برای اخذ شهروندی ترکیه ملک خریداری کرده‌اند در قیاس با سال گذشته به دو و نیم برابر رسیده است. ترکیه بعد از سقوط لیر در سال گذشته شرط اخذ شهروندی با خرید ملک را از 500 هزار به 250 هزار دلار کاهش داد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برخی کارخانه‌ها برق اضافه خود را که با قیمت 80 تومان از دولت می‌خرند، برای استخراج بیت‌کوین تا 350 تومان می‌فروشند.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی - رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برخی کارخانه‌ها برق اضافه خود را که با قیمت 80 تومان از دولت می‌خرند، برای استخراج بیت‌کوین تا 350 تومان می‌فروشند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برخی کارخانه‌ها برق اضافه خود را که با قیمت 80 تومان از دولت می‌خرند، برای استخراج بیت‌کوین تا 350 تومان می‌فروشند.

Image
chevron_left تری بی ان

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برخی کارخانه‌ها برق اضافه خود را که با قیمت 80 تومان از دولت می‌خرند، برای استخراج بیت‌کوین تا 350 تومان می‌فروشند.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برخی کارخانه‌ها برق اضافه خود را که با قیمت 80 تومان از دولت می‌خرند، برای استخراج بیت‌کوین تا 350 تومان می‌فروشند.

Image
chevron_left با اقتصاد

موج عرضه اولیه شرکت‌ها در تابلوی معاملات شرکت‌های تکنولوژی منجر به سقوط شاخص‌های سهام شانگهای و نیز «هانگ‌سنگ» هنگ‌کنگ شد.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در دوره قبل گفتند که وزارت راه را از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان معاف کنید، گفت: تمرکز صرف بر مالیات بر عایدی سرمایه مسکن باعث فرار سرمایه از این حوزه می‌شود.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اتاق خبر

رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left اقتصاد گردان

رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بر لزوم حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز نیما و بازار آزاد تاکید کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left دنیای بانک

رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left ایسنا

رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

رئیس اتاق بازرگانی تهران که پیش از این نیز بارها از سیاست ارز چندنرخی انتقاد کرده بود، بار دیگر با اعلام دلایل مخالفت خود با این سیاست، به دولت پیشنهاد کرد به جای ارز ارزان‌قیمت، به اجرای سیاست یارانه نقدی فکر کند.

Image
chevron_left تری بی ان

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بر لزوم حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز نیما و بازار آزاد تاکید کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بر لزوم حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز نیما و بازار آزاد تاکید کرد.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بر لزوم حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز نیما و بازار آزاد تاکید کرد.

Image
chevron_left روزنامه - سایت خبری تحلیلی کسب و کار

در اردیبهشت سال گذشته بازگشت ارز حاصل از صادرات به 2 کشور عراق و افغانستان منتفی شد؛ اما پنج ماه بعد یعنی در مهر پارسال به علت مخالفت رئیس‌کل بانک مرکزی با صادرات ریالی این معافیت برداشته شد و صادرکنندگان ریالی نیز ملزم به تعهد ارزی شدند. به دنبا...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری بانکی

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی سال 2018 به میزان 3.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2017 کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی سال 2018 به میزان 3.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2017 کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی سال 2018 به میزان 3.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2017 کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: متولی تجارت خارجی مخالف برخورد قضایی با صادرکنندگان است. این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که 150 شرکت و شخص حقیقی با 4 میلیارد دلار صادرات حتی یک دلار هم به کشور برنگردانده‌اند که اسامی این شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در اختیار قوه قضائیه...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: متولی تجارت خارجی مخالف برخورد قضایی با صادرکنندگان است. این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که 150 شرکت و شخص حقیقی با 4 میلیارد دلار صادرات حتی یک دلار هم به کشور برنگردانده‌اند که اسامی این ش...

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تولید کشور در حال کاهش است اما هیچ‌وقت مجموعه تصمیم‌گیران اعلام نکرده‌اند که دلیل آنچه بوده است.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تولید کشور در حال کاهش است اما هیچ‌وقت مجموعه تصمیم‌گیران اعلام نکرده‌اند که دلیل آنچه بوده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- کارشناسان بین‌المللی هشدار داده‌اند تبعات جنگ تجاری چین و آمریکا همین حالا هم برای بازارهای سهام مخاطره‌آمیز هستند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: کارشناسان بین‌المللی هشدار داده‌اند تبعات جنگ تجاری چین و آمریکا همین حالا هم برای بازارهای سهام مخاطره‌آمیز هستند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه تعادل

بازار سهام در روزهای اخیر روند روبه رشد خود را حفظ کرده است. در حالی که با توجه به تنش‌های اخیر منطقه‌ای،

Image
chevron_left فرادید

اقتصاددان روی آوردن به بدیهیئت اقتصادی و اصلاحات بازار ارز را پیشنهاد می‌کرد، اما سیاست‌گذار با تصور کفایت منابع ارزی، سودای سیاست «قفل بازار و بگیر و ببند» را در سر داشت.

Image
chevron_left فرادید

اقتصاددان روی آوردن به بدیهیئت اقتصادی و اصلاحات بازار ارز را پیشنهاد می‌کرد، اما سیاست‌گذار با تصور کفایت منابع ارزی، سودای سیاست «قفل بازار و بگیر و ببند» را در سر داشت.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: بعد از گذشت حدود 14 ماه از معرفی دلار 4200 تومانی، هنور زوایای پنهان آن روشن نشده است؛ سیاستی که ضمن تحمیل میلیاردها دلار هزینه، یکی از متهمان اصلی تشدید التهابات بوده است. اما خاستگاه این سیاست زیان‌بار کجا بود؟

Image
chevron_left فرارو

در فروردین سال گذشته اگرچه علم اقتصاد پیشنهاد می‌کرد که بازار ارز در معرض تقاضای سوداگری و اضافی قرار گرفته، اما سیاست‌گذار با نادیده گرفتن حقایق بازار، راه خود را در پیش گرفت و بازار ارز را در مقابل سیل تقاضا قفل کرد؛ بنابراین اگرچه تصورات...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: بعد از گذشت حدود 14 ماه از معرفی دلار 4200 تومانی، هنور زوایای پنهان آن روشن نشده است؛ سیاستی که ضمن تحمیل میلیاردها دلار هزینه، یکی از متهمان اصلی تشدید التهابات بوده است. اما خاستگاه این سیاست زیان‌بار کجا بود؟ اگرچه بسیاری ...

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و… و نیز فرار مالیات...

Image
chevron_left ایسنا

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه‌های مادر حال خروج به سمت کشورهای همجوار است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و… و نیز فرار مالیاتی، ا...

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و… و نیز فرار مالیاتی،...

Image
chevron_left افکار نیوز

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و… و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی است.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و… و نیز فرار مالیاتی، اشراف و ن...

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات مدتی است که مورد توجه قرار گرفته و در این بین منابع ارزی خارج شده در پوشش صادرات ارزی هم موضوع حائز اهمیتی است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

جان پلندر «جان پلندر» اقتصاددان و ستون‌نویس فایننشال‌تایمز به بررسی بحران بدهی و ارزی نوظهورها پرداخته است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

سنندج - معاون اقتصادی استاندار کردستان گفت: اخبار نادرستی که کردستان را گران‌ترین استان کشور معرفی می‌کند به اقتصاد استان آسیب می‌رساند و موجب فرار سرمایه از استان می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: تامین کالا به‌صورت انبوه و کاهش حاشیه سود موجب می‌شود کالا با قیمت منصفانه‌تر به دست مردم برسد.

Image
chevron_left خبرگزاری کتاب ایران

مدیر شرکت گرین فیلد معتقد است حذف ارز نیمایی واردات ماشین‌های چاپ تبعات زیادی برای صنعت دارد که از جمله آن می‌توان به تبعات روانی و مالی آن درمیان چاپخانه‌داران و اهالی این حوزه اشاره کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

رئیس دانشگاه آزاد واحد زاهدشهر در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: در شرایط کنونی باید ظرفیت‌سازی کرد تا علاوه بر جلوگیری از خروج سرمایه و ارز، دانشجویان متقاضی رشته‌های علوم پزشکی را در داخل کشور جذب ک...

Image
chevron_left ایسنا

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: کالاهای اساسی مشمول تنظیم بازار در کردستان گران‌تراز متوسط کشوری عرضه نمی‌شود و عرضه گران‌تر کالا و اجناس در کردستان نسبت به سایر استان‌های کشور را تایید نمی‌کنیم.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- مجید شاکری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: مادر شرایطی قرار داریم که اخبار مختلف بر روی بازار ارز ما تاثیر می‌گذارد. در واقع شرایط کنونی، پارادوکسی ایجاد کرده که دلار مثلا 10 هزار تومان برای واردات نمی‌صرفد، ام...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: مجید شاکری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: مادر شرایطی قرار داریم که اخبار مختلف بر روی بازار ارز ما تاثیر می‌گذارد. در واقع شرایط کنونی، پارادوکسی ایجاد کرده که دلار مثلا 10 هزار تومان برای واردات نمی‌صرفد، ام...

Image
chevron_left اخباربانک

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: مادر شرایطی قرار داریم که اخبار مختلف بر روی بازار ارز ما تاثیر می‌گذارد. در واقع شرایط کنونی، پارادوکسی ایجاد کرده که دلار مثلا 10 هزار تومان برای واردات نمی‌صرفد، اما دلار 15 هزار تومان برای خروج سرمایه صرفه دارد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

قادری گفت: در صورت عدم بازگشت ارزهای صادراتی، کشور برای تامین کالاهای اساسی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: می‌توانیم برای سرمایه‌گذاران چینی شهرک صنعتی چینی احداث کنیم تا آنها کالاهای خودشان را در کرمانشاه تولید کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

یک روزنامه اصلاح‌طلب، از افزایش مهاجرت کارآفرینان در دولت روحانی خبر داد.

Image
chevron_left ایسنا - استان خراسان رضوی

Image
chevron_left با اقتصاد

یک مقام ارشد اقتصادی دولت چین نسبت به کاهش ارزش یوان و دلالان ارزی که از فروش کوتاه‌مدت ارزی سود می‌برند هشدار داد و گفت آنها متحمل زیان‌های سنگین خواهند شد.

مشاهده صفحه:     1     2