Image
chevron_left انتخاب

مرتضوی در سال 79، ریشه خیلی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب را با تیغ توقیف برید؛ البته خیلی از نویسندگان و مطبوعاتی‌ها سروکارشان به قاضی مرتضوی افتاد. حالا متهمان آن روزهای دادگاه‌های مرتضوی که خبر بازداشت او را شنیده‌اند، خاطراتی را به یاد می‌آورند که برایشان خوشایند نیست.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

پشت میز قضاوت نشسته بود، دهانش باز بود و اخم‌هایش درهم، مشخص بود در حال فریاد زدن است. عباس عبدی و حسین قاضیان با لباس‌های طوسی‌رنگ که منقش به ترازوی عدالت بود، به میز تکیه داده و می‌خندیدند. این شاید یکی از معروف‌ترین تصاویر دادگاه‌هایی باشد که سعید مرتضوی در ...

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه سیاسی: ماشالله شمس‌الواعظین گفت: ارتباط با خانواده زندانیان بخش لاینفک ماموریت‌های او بود. مرتضوی با همسر من چه کار داشت که 28 ساعت او را بازجویی کرده بود؟ او همسران زندانی را به جدایی توصیه می‌کرد.

Image
chevron_left نامه نیوز

پشت میز قضاوت نشسته بود، دهانش باز بود و اخم‌هایش درهم، مشخص بود در حال فریاد زدن است. عباس عبدی و حسین قاضیان با لباس‌های طوسی‌رنگ که منقش به ترازوی عدالت بود، به میز تکیه داده و می‌خندیدند. این شاید یکی از معروف‌ترین تصاویر ...

Image
chevron_left ایسنا

پشت میز قضاوت نشسته بود، دهانش باز بود و اخم‌هایش درهم، مشخص بود در حال فریاد زدن است. عباس عبدی و حسین قاضیان با لباس‌های طوسی‌رنگ که منقش به ترازوی عدالت بود، به میز تکیه داده و می‌خندیدند. این شاید یکی از معروف‌ترین تصاویر دادگاه‌هایی باشد که سعید مرتضوی در ...

Image
chevron_left جماران

پشت میز قضاوت نشسته بود، دهانش باز بود و اخم‌هایش درهم، مشخص بود در حال فریاد زدن است. عباس عبدی و حسین قاضیان با لباس‌های طوسی‌رنگ که منقش به ترازوی عدالت بود، به میز تکیه دا...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

پشت میز قضاوت نشسته بود، دهانش باز بود و اخم‌هایش درهم، مشخص بود در حال فریاد زدن است. عباس عبدی و حسین قاضیان با لباس‌های طوسی‌رنگ که منقش به ترازوی عدالت بود، به میز تکیه داده و می‌خندیدند. این شاید یکی از معروف‌ترین تصاویر دادگاه‌هایی باشد که سعید مرتضوی در مدت قضاوت خود برگزار کرده است.

Image
chevron_left تدبیر و امید

من در آن زمان در آنجا پرونده نداشتم. من از سال 50 به تهران آمدم و در یک دوره کوتاه در ایام انقلاب دو منزله بودم و بین کرمان و تهران در رفت و آمد بودم و پرونده‌ای در کرمان نداشتم.

Image
chevron_left امید

سعید مرتضوی این روزها کلیدواژه بازخوانی اتفاقات جنجالی ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است. مرتضوی جوان خیلی زود توانست جای خود را به‌عنوان یک قاضی در دستگاه قضایی پیدا کند و سال‌ها در مناصب مختلفی از جمله قاضی و دادستان به فعالیت مشغول بود. اما او خیلی زود در...

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left فرارو

مدتی قبل پرونده قتل زهرا کاظمی در مصاحبه با علی یونسی وزیر وقت اطلاعات کشور دوباره ورق خورد. یونسی در آن مصاحبه اعلام کرد که مرتضوی از ماجرای کشته شدن کاظمی مطلع بوده اما سعی داشته که موضوع را به شکل دیگری جلوه دهد. مرتضوی اما بعد از اینکه مطبوعات بار دیگر به این پ...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- یکی از بدعت‌های مرتضوی همان کاری بود که سعید امامی می‌خواست با مطبوعات انجام دهد و نتوانست، او به اتمام رساند. اگر هم این قانون و اصلاحیه قانونی عین همان طرحی که روزنامه سلام اعلام کرد که به‌وسیله م...

Image
chevron_left عصر ایران

نعمت احمدی: یکی از بدعت‌های مرتضوی همان کاری بود که سعید امامی می‌خواست با مطبوعات انجام دهد و نتوانست، او به اتمام رساند. اگر هم این قانون و اصلاحیه قانونی عین همان طرحی که روزنامه سلام اعلام کرد که به‌وسیل...

Image
chevron_left تابناک

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

سعید مرتضوی این روزها کلیدواژه بازخوانی اتفاقات جنجالی ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است. مرتضوی جوان خیلی زود توانست جای خود را به‌عنوان یک قاضی در دستگاه قضایی پیدا کند و سال‌ها در مناصب مختلفی از جمله قاضی و دادستان به فعالیت مشغول بود. اما او خیلی زود در...

Image
chevron_left جماران

روزی که این خبر را خواندم که مرتضوی گفته که من به گذشته‌ام افتخار می‌کنم خیلی تعجب کردم. این صحبتش توهین به همه مردم ایران و کسانی که به دست او محکوم شده بودند، بود. من که خودم به‌وسیله آقای مرتضوی زندانی شدم برایم این صحبت مرتض...

Image
chevron_left ایسنا

سعید مرتضوی این روزها کلیدواژه بازخوانی اتفاقات جنجالی ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است. مرتضوی جوان خیلی زود توانست جای خود را به‌عنوان یک قاضی در دستگاه قضایی پیدا کند و سال‌ها در مناصب مختلفی از جمله قاضی و دادستان به فعالیت مشغول بود. اما او خیلی زود در...

Image
chevron_left روزنامه ایران

نعمت احمدی: یکی از بدعت‌های مرتضوی همان کاری بود که سعید امامی می‌خواست با مطبوعات انجام دهد و نتوانست، او به اتمام رساند. اگر هم این قانون و اصل...

Image
chevron_left جهان نیوز

آقای مجرمی که به هردرو دیواری زد تا به زندان نرود و هر آسمان و ریسمانی را به هم بافت تا خود رابی‌گناه نشان دهد، سرانجام دیشب تحویل زندان اوین شد تا 15 سال پشت میله‌ها مکافات اعمال خود را ببیند.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

آقای مجرمی که به هردرو دیواری زد تا به زندان نرود و هر آسمان و ریسمانی را به هم بافت تا خود رابی‌گناه نشان دهد، سرانجام دیشب تحویل زندان اوین شد تا 15 سال پشت میله‌ها مکافات اعمال خود را ببیند.

Image
chevron_left مشرق

آقای مجرمی که به هردرو دیواری زد تا به زندان نرود و هر آسمان و ریسمانی را به هم بافت تا خود رابی‌گناه نشان دهد، سرانجام دیشب تحویل زندان اوین شد تا 15 سال پشت میله‌ها مکافات اعمال خود را ببیند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

آقای مجرمی که به هردرو دیواری زد تا به زندان نرود و هر آسمان و ریسمانی را به هم بافت تا خود رابی‌گناه نشان دهد سرانجام دیشب تحویل زندان اوین شد تا 15 سال پشت میله‌ها مکافات اعمال مجرمانه خود را ببیند.

Image
chevron_left الف

آقای مجرمی که به هردرو دیواری زد تا به زندان نرود و هر آسمان و ریسمانی را به هم بافت تا خود رابی‌گناه نشان دهد سرانجام دیشب تحویل زندان اوین شد تا 15 سال پشت میله‌ها مکافات اعمال مجرمانه خود را ببیند.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left انتخاب

حذف دادسرا از وقایعی بود که مشاوران آیت‌الله یزدی او را وادار به این کار کردند و تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بستر پرونده‌سازی‌ها را برای مرتضوی فراهم کرد. او هم قاضی شد، هم بازجو، هم دادستان و هم مهم‌تراز همه شاکی! کشوی میز مرتضوی پر بود از تک‌نویسی‌هایی که از این و آن علیه دیگ...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

حذف دادسرا از وقایعی بود که مشاوران آیت‌الله یزدی او را وادار به این کار کردند و تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بستر پرونده‌سازی‌ها را برای مرتضوی فراهم کرد. او هم قاضی شد، هم بازجو، هم دادستان و هم مهم‌تراز همه شاکی! کشوی میز مرتضوی پر بود از تک‌نویسی‌هایی که از این و آن علیه دیگ...

Image
chevron_left ایسنا

حذف دادسرا از وقایعی بود که مشاوران آیت‌الله یزدی او را وادار به این کار کردند و تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بستر پرونده‌سازی‌ها را برای مرتضوی فراهم کرد. او هم قاضی شد، هم بازجو، هم دادستان و هم مهم‌تراز همه شاکی! کشوی میز مرتضوی پر بود از تک‌نویسی‌هایی که از این و آن علیه دیگ...

Image
chevron_left فرارو

مردم عادی نخستین‌بار در صفحه تلویزیون با چهره جوانی با لهجه یزدی آشنا شدند که اهالی مطبوعات و رسانه‌ها را به محاکمه می‌نشست. روزهای اول لهجه دلچسب یزدی بیشتر جاذبه داشت تا عملکرد قاضی جوانی که بر بلندای میز دادگاه علنی مطبوعات حکمفرمایی می‌کرد.

Image
chevron_left امید

نعمت احمدی - حقوق‌دان در شرق نوشت: روزهای اول لهجه دلچسب یزدی بیشتر جاذبه داشت تا عملکرد قاضی جوانی که بر بلندای میز دادگاه علنی مطبوعات حکمفرمایی می‌کرد. هنوز چند جلسه از محاکمات این جوان تازه به منصب رسیده در عرصه قضاوت نگذشته بود که عملکرد او در جامعه حقوقی و سپس محافل خانوادگی ...

Image
chevron_left جماران

در پی ارجاع حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به واحد اجرای احکام، ماشاالله شمس‌الواعظین و احمد زیدآبادی از روزنامه‌نگاران قدیمی، دو خاطره جداگانه از رویارویی با دادستان پیشین تهران روایت کرده‌اند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایسنا: در پی ارجاع حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به واحد اجرای احکام، ماشاالله شمس‌الواعظین و احمد زیدآبادی از روزنامه‌نگاران قدیمی، دو خاطره جداگانه از رویارویی با دادستان پیشین تهران روایت کرده‌اند.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

میر مجید طاهری در گفتگو با مهر از ارسال پرونده سعید مرتضوی در بخش کهریزک به اجرای احکام خبر داد و گفت: امروز به شعبه مراجعه کردم و طبق اعلام شفاهی دادگاه برای وی حکم جلب صادر شده است.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: در پی ارجاع حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به واحد اجرای احکام، ماشاالله شمس‌الواعظین و احمد زیدآبادی از روزنامه‌نگاران قدیمی، دو خاطره جداگانه از رویارویی با دادستان پیشین تهران روایت کرده‌اند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: در پی ارجاع حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به واحد اجرای احکام، ماشاالله شمس‌الواعظین و احمد زیدآبادی از روزنامه‌نگاران قدیمی، دو خاطره جداگانه از رویارویی با دادستان پیشین تهران روایت کرده‌اند.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

در پی ارجاع حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به واحد اجرای احکام، ماشاالله شمس‌الواعظین و احمد زیدآبادی از روزنامه‌نگاران قدیمی، دو خاطره جداگانه از رویارویی با دادستان پیشین تهران روایت کرده‌اند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

در پی ارجاع حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به واحد اجرای احکام، ماشاالله شمس‌الواعظین و احمد زیدآبادی از روزنامه‌نگاران قدیمی، دو خاطره جداگانه از رویارویی با دادستان پیشین تهران روایت کرده‌اند.

Image
chevron_left ایسنا

در پی ارجاع حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به واحد اجرای احکام، ماشاالله شمس‌الواعظین و احمد زیدآبادی از روزنامه‌نگاران قدیمی، دو خاطره جداگانه از رویارویی با دادستان پیشین تهران روایت کرده‌اند.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه سیاسی- رسانه‌ها: «ماشاالله شمس‌الواعظین» می‌گوید: من در دادگاه خودم که مرتضوی رئیس آن بود (اواخر آبان 78 ) به خودش گفتم: «روزی در همین جمهوری اسلامی فرامی‌رسد که به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت به زندان خواهی رفت و مرتضوی پوزخندی به من زد و گفت: «چنین آرزویی را به گور خواهی برد.»

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-من در دادگاه خودم که مرتضوی رئیس آن بود (اواخر آبان 78 ) به خودش گفتم: «روزی در همین جمهوری اسلامی فرامی‌رسد که به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت به زندان خواهی رفت و مرتضوی پوزخندی به من...

Image
chevron_left نامه نیوز

من در دادگاه خودم که مرتضوی رئیس آن بود (اواخر آبان 78 ) به خودش گفتم: «روزی در همین جمهوری اسلامی فرامی‌رسد که به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت به زندان خواهی رفت و مرتضوی پوزخندی به من زد و گف...

Image
chevron_left فرارو

من در دادگاه خودم که مرتضوی رئیس آن بود (اواخر آبان 78 ) به خودش گفتم: «روزی در همین جمهوری اسلامی فرامی‌رسد که به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت به زندان خواهی رفت و مرتضوی پوزخندی به من زد و ...

Image
chevron_left روزنو

16 بهمن 1376، روزنامه‌ای پا به عرصه مطبوعات کشور گذاشت که می‌توان صفت «آوانگارد» به آن داد. تحریریه‌ای با ترکیب باتجربه‌ها و جوان‌هایی که با استفاده از فضای دوران اصلاحات، روزنامه‌ای را روی د...

Image
chevron_left روزنامه ایران

شمس‌الواعظین: به مرتضوی گفتم در همین جمهوری اسلامی به زندان خواهی رفت و او در جواب با پوزخندی گفت: «چنین آرزویی را به گور خواهی برد.»

Image
chevron_left عصرخبر

بدین ترتیب و بدون رعایت حداقل تشریفات قانونی مرا برای تحمل 2 سال و نیم زندان به اوین بردند… من البته و با وجود گذشت 17 سال از این ماجرا هنوز نمی‌دانم چه کسی یا چه کسانی سناریوی دعوت به تبریک عید را مهندسی کردند، چون از لحظه ورودم ب...

Image
chevron_left عصر ایران

من در دادگاه خودم که مرتضوی رئیس آن بود (اواخر آبان 78 ) به خودش گفتم: «روزی در همین جمهوری اسلامی فرامی‌رسد که به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت به زندان خواهی رفت و مرتضوی پوزخندی به من زد ...

Image
chevron_left روزنامه ایران

اظهارات علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره نقش سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی با واکنش رئیس‌کل دادگستری استان تهران مواجه شد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

اظهارات علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره نقش سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی با واکنش رئیس‌کل دادگستری استان تهران مواجه شد.

مشاهده صفحه:     1