Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: احمد عزیزی معتقد است که موضوع ادغام نظام بانکی دو روی مشخص دارد. یک وجه آن این است که این ادغام به معنی فیصله بانک‌های مشکل‌دار باشد و این فرآیند با شفافیت و ارائه جزئیات صورت گیرد. در این صورت می‌تواند یک گزینه مفید در نظام بانکی باشد. در وجه دیگر، اگر ادغام بدون عمومی ...

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: احمد عزیزی معتقد است که موضوع ادغام نظام بانکی دو روی مشخص دارد. یک وجه آن این است که این ادغام به معنی فیصله بانک‌های مشکل‌دار باشد و این فرآیند با شفافیت و ارائه جزئیات صورت گیرد. در این صورت می‌تواند یک گزینه مفید در نظام بانکی ب...

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

دکتر علی دیواندری

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دکتر علی دیواندری شورای پول و اعتبار با تصویب اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری، گام بزرگی در راستای تقویت اقتدار سیاست‌گذار پ...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

شورای پول و اعتبار با تصویب اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری، گام بزرگی در راستای تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی برداشت. با این...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

همتی گفت: عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کنترل و در نهایت تورم را مهار می‌کند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: رئیس‌کل بانک مرکزی ایران از تغییر در سیستم وام‌دهی بانک‌ها به مشتریان خبر داد.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

طبق وعده‌ای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس، 27 فروردین 98 دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

Image
chevron_left دنیای بانک

رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left افکار نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی: جزئیات عملیات بازار بازو برنامه بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، از فراهم‌سازی زمینه‌های مهار تورم است.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left سبا ۷۲۴

رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

ئیس کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات عملیات بازار بازو برنامه بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، از فراهم‌سازی زمینه‌های مهار تورم خبر داد.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی - رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

عبدالناصر همتی با تشریح جزئیات عملیات بازار بازو برنامه بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، از فراهم‌سازی زمینه‌های مهار تورم خبر داد.

Image
chevron_left حزبالله نیوز

حزب‌الله: رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات عملیات بازار بازو برنامه بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، از فراهم‌سازی زمینه‌های مهار تورم خبر داد.

Image
chevron_left عصر مالی

رئیس بانک مرکزی با اعلام نکاتی درباره دستورالعمل عملیات بازار باز از اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک‌ها، تمرکز وام‌دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و… خبر داد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات عملیات بازار بازو برنامه بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، از فراهم‌سازی زمینه‌های مهار تورم خبر داد.

Image
chevron_left بورس پرس

رئیس بانک مرکزی با اعلام نکاتی درباره دستورالعمل عملیات بازار باز از اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک‌ها، تمرکز وام‌دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و… خبر داد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- رئیس‌کل بانک مرکزی: جزئیات عملیات بازار بازو برنامه بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، از فراهم‌سازی زمینه‌های مهار تورم است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات عملیات بازار بازو برنامه بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، از فراهم‌سازی زمینه‌های مهار تورم خبر داد.

Image
chevron_left شبکه خبر

شورای پول و اعتبار، دستورالعمل عملیات بازار باز را تصویب کرد.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left عصر مالی

رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left بورس 24

ابزار سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه‌مدت است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.

Image
chevron_left جهان نیوز

در جلسه شورای پول و اعتبار دستورالعمل انجام عملیات بازار بازو اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی به تصویب رسید.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left مشرق

همتی در یادداشت اینستاگرامی جزئیات عملیات بازار بازو برنامه بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- رئیس بانک مرکزی گفت: عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کنترل و در نهایت تورم را مهار می‌کند.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.

Image
chevron_left ایران خبر

رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left افکار نیوز

عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: طبق وعده‌ای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس، امروز 27 فروردین 98 دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left فرارو

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار، نوشت: عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار، نوشت: عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار، نوشت: عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.

Image
chevron_left با اقتصاد

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار، نوشت: عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

مهر: رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left ایمنا

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: طبق وعده‌ای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس، امروز 27 فروردین 98 دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

همتی گفت: عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کنترل و در نهایت تورم را مهار می‌کند.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: همتی در یادداشت اینستاگرامی جزئیات عملیات بازار بازو برنامه بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار بازو برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

با توجه به روند افزایشی شاخص بورس در روز گذشته که ناشی از افزایش نرح ارز بود امروز معامله‌گران با احتیاط و بررسی بیشتری در بازار فعالیت می‌کنند.

Image
chevron_left ساتین

Image
chevron_left با اقتصاد

بررسی منابع و مصارف ارزی بانک‌ها در سال 97 نشان می‌دهد بیشتری مصرف ارزی و یا پرداخت تسهیلات ارزی مربوط به بانک ملت می‌باشد و بیشترین منبع ارزی و یا سپرده ارزی متعلق به بانک‌پاسارگاد می‌باشد.

Image
chevron_left افکار نیوز

یک اقتصاددان با بیان اینکه تحریک تقاضا با اعمال سیاست انبساط پولی یک اشتباه محض است، گفت: با توجه به افزایش ارزش دارایی بانک‌ها، بانک‌ها می‌توانند ارواق اجاره قابل تبدیل به سهم منتشر کنند و با فروش آن منابع حاصله را به تولید اختصاص دهند.

Image
chevron_left تدبیر و امید

مسعودی مقام در ارزیابی روند رسیدگی به پرونده تا این مرحله از رسیدگی گفت: اینکه بحث‌های می‌شود که در شورای حل اختلاف یا مکان‌های دیگری کارشناسی صورت گرفته را ارزیابی می‌کنیم و اگر لازم باشد از طریق کارشناس رسمی که خودمان به او ارجاع...

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

قاضی پرونده رسیدگی به تخلفات مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: ما همیشه برای عدم نظارت جرم‌انگاری نکرده‌ایم. اشکال در این است که ما نظارت‌ها را می‌توانیم بگوییم درست بوده یا خیر که بسیاری از نظارت‌های صورت گر...

Image
chevron_left ایسنا

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه نظارت در کشور ما معمولا نظارت واقعی نیست، گفت: اگر نظارت واقعی باشد در سال مالی تمام موارد مربوط بررسی می‌شود ولی متاسفانه نظارت ما کمرنگ و بیشتر براساس اعتماد است.

Image
chevron_left مشرق

اسدالله مسعودی‌مقام در پایان سومین جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی در جمع خبرنگاران گفت: در بانک مرکزی بیشتر نظارت‌ها خودمانی است و نظارت‌ها واقعی نیست. که این در کشور ما معضل است.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

قاضی پرونده رسیدگی به تخلفات مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: ما همیشه برای عدم نظارت جرم‌انگاری نکرده‌ایم. اشکال در...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه آفتاب یزد

Image
chevron_left فرادید

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه من به مردم نمی‌گویم این نرخ‌ها واقعی نیست، اظهار کرد: من نمی‌خواهم کسی براساس حرف من ارز نخرد و ضرر کند، امامی‌دانم که این نرخ‌ها واقعی نیست.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left افکار نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی تشکیلات جدید برای معاملات ارزی خبر داد. به گفته همتی، این موضوع در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفته است و اعضای هیئت مدیره این بازار انتخاب شده‌اند.

Image
chevron_left جهان نیوز

سال 97 سال بسیار سخت و سالی استثنایی پس از انقلاب اسلامی بود و حتی دشمن برای به هم زدن بازار ارز در آغاز سال برنامه داشت که آن را خنثی کردیم، به نحوی که در روزهای اخیر فروشنده ارزهای خارجی 10 برابرخریداران در بازار بوده‌اند.

Image
chevron_left فرارو

رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی تشکیلات جدید برای معاملات ارزی خبر داد. به گفته همتی، این موضوع در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفته است و اعضای هیئت مدیره این بازار انتخاب شده‌اند.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- همتی گفت: اگرچه بنده گفته‌ام که دلار ارزان می‌شود، اما هیچ‌گاه نگفتم که قیمت دلار به 11 هزار تومان می‌رسد.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار 11 هزار تومان می‌شود. من ف...

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار 11 هزار تومان می‌شود. من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده‌اند که قیمت دلار 11 هزار تومان می‌شود.

Image
chevron_left اتاق خبر ۲۴

رئیس‌کل بانک مرکزی از تعیین هیئت مدیره بازار متشکل ارزی خبر داد و گفت: بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین‌ماه 98 راه‌اندازی می‌شود.

Image
chevron_left تهران ۲۴

رئیس‌کل بانک مرکزی از تعیین هیئت مدیره بازار متشکل ارزی خبر داد و گفت: بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین‌ماه 98 راه‌اندازی می‌شود.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه خبر

همتی گفت: برخی گفتند من گفته‌ام که اگر مردم ارز نخرند ارزان می‌شود، منظور من از خرید و فروش ارز این بود که مردم وارد دلالی ارز نشوند و خوشحالم که اکنون نیز وارد نمی‌شوند.

Image
chevron_left ایران خبر

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار 11 هزار تومان می‌شود. من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده‌اند که قیمت دلار 11 هزار تومان می‌شود.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار 11 هزار تومان می‌شود. من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده‌اند که قیمت دلار 11 هزار تومان می‌شود.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پولی مالی

اخبار پولی مالی- بانک‌های ناتراز زیاد داریم که برایشان برنامه داریم اما سعی می‌شود به‌تدریج اجرایی شود که مشکلی پیش نیاید.

Image
chevron_left پولی مالی

اخبار پولی مالی- بانک‌های ناتراز زیاد داریم که برایشان برنامه داریم اما سعی می‌شود به‌تدریج اجرایی شود که مشکلی پیش نیاید.

Image
chevron_left افکار نیوز

همتی گفت: اگرچه بنده گفته‌ام که دلار ارزان می‌شود، اما هیچ‌گاه نگفتم که قیمت دلار به 11 هزار تومان می‌رسد.

Image
chevron_left شمانیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار 11 هزار تومان می‌شود، من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده‌اند ک...

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار 11 هزار تومان می‌شود، من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده‌اند که ...

Image
chevron_left اخباربانک

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار 11 هزار تومان می‌شود، من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده‌اند که...

Image
chevron_left ایران خبر

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ کنونی ارز در بازار واقعی نیست، گفت: روز گذشته 10 برابر ارزی که به مردم فروختیم، در صرافی‌های بانکی ارز از مردم خریدیم.

Image
chevron_left ایران خبر

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از دستورات نخستین جلسه شورای پول و اعتبار، بحث بازار متشکل ارزی است، گفت: روز گذشته اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی مشخص شد و با توجه به اینکه کارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن زمان می‌برد، ا...

Image
chevron_left تابناک

Image
chevron_left بورس پرس

رئیس بانک مرکزی از مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری خبر داد.

Image
chevron_left بولتن نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: روز گذشته 10 برابر ارزی که به مردم فروختیم، در صرافی‌های بانکی ارز از مردم خریدیم.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

رئیس‌کل بانک مرکزی از مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری خبر داد

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار 11 هزار تومان می‌شود، من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده...

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

همتی گفت: اگرچه بنده گفته‌ام که دلار ارزان می‌شود، اما هیچ‌گاه نگفتم که قیمت دلار به 11 هزار تومان می‌رسد.

Image
chevron_left جماران

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مشخص شدن اعضای هیئت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار 11 هزار تومان می‌شود، من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده‌اند که ...

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ کنونی ارز در بازار واقعی نیست، گفت: روز گذشته 10 برابر ارزی که به مردم فروختیم، در صرافی‌های بانکی ارز از مردم خریدیم.

Image
chevron_left حزبالله نیوز

حزب‌الله: رئیس‌کل بانک مرکزی از تعیین هیئت مدیره بازار متشکل ارزی خبر داد و گفت: بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین‌ماه 98 راه‌اندازی می‌شود.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

عبدالناصر همتی از تعیین هیئت مدیره بازار متشکل ارزی خبر داد و گفت: بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین‌ماه 98 راه‌اندازی می‌شود.

مشاهده صفحه:     1     2