Image
chevron_left خبرگزاری کتاب ایران

مارش رادتسکی نوشته یوزف روت اثری است که ماریو بارگاس یوسا از آن به‌عنوان یکی از بهترین رمان‌های سیاسی یاد می‌کند، به نظر می‌رسد بستر سیاسی رمان عاملی است که نویسنده با هوشمندی تمام به کار گرفته تا به موازات رویدادهای سیاسی، به رنج و درد زندگی انسان قرن بیستمی بپردازد.

Image
chevron_left خبرگزاری کتاب ایران

مارش رادتسکی نوشته یوزف روت اثری است که ماریو بارگاس یوسا از آن به‌عنوان یکی از بهترین رمان‌های سیاسی یاد می‌کند، به نظر می‌رسد بستر سیاسی رمان عاملی است که نویسنده با هوشمندی تمام به کار گرفته تا به موازات رویدادهای سیاسی، به رنج و درد ز...

Image
chevron_left افکار نیوز

رسانه‌های خبری از خودکشی جوان‌ترین نظامی انگلیسی حاصر در جنگ علیه عراق پس از بازگشت به کشورش خبر داد.

Image
chevron_left مشرق

رسانه‌های خبری از خودکشی جوان‌ترین نظامی انگلیسی حاصر در جنگ علیه عراق پس از بازگشت به کشورش خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

خداوند با انسان‌ها سخن گفته است هرچند که در آیه 60 سوره غافر «ادعونی استجب لکم» وحی را بر پیامبر (ص) نازل کرده است اما مخاطب آن وحی، همه انسان‌ها هستند. در این فضا، این پرسش مطرح می‌شو...

مشاهده صفحه:     1