Image
chevron_left دیجیاتو

Image
chevron_left ایران نیوز ۲۴

بانک و بیمه - ایران نیوز 24: تازه‌ترین داده‌ها حاکی از کاهش مبادلات چکی در کشور است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در مردادماه 1397، حدود 9،1 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 833 هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4،6 درصد و 3،9 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

Image
chevron_left طلانیوز

طلانیوز: با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان واگذاری و پذیرش چک‌های جاری غیرصیادی در سایربانک‌ها، از طریق سامانه چکاوک تا ششم آبان 97 تمدید شد.

Image
chevron_left شمانیوز

با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان واگذاری و پذیرش چک‌های جاری غیرصیادی در سایربانک‌ها، از طریق سامانه چکاوک تا ششم آبان 97 تمدید شد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان واگذاری و پذیرش چک‌های جاری غیرصیادی در سایربانک‌ها، از طریق سامانه چکاوک تا ششم آبان 97 تمدید شد.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان واگذاری و پذیرش چک‌های جاری غیرصیادی در سایربانک‌ها، از طریق سامانه چکاوک تا ششم آبان 97 تمدید شد.

Image
chevron_left دنیای بانک

با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان واگذاری و پذیرش چک‌های جاری غیرصیادی در سایربانک‌ها، از طریق سامانه چکاوک تا ششم آبان 97 تمدید شد.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان واگذاری و پذیرش چک‌های جاری غیرصیادی در سایربانک‌ها، از طریق سامانه چکاوک تا ششم آبان 97 تمدید شد

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left ایران نیوز ۲۴

بانک و بیمه - ایران نیوز 24: با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان واگذاری و پذیرش چک‌های جاری غیرصیادی در سایربانک‌ها، از طریق سامانه چکاوک تا ششم آبان 97 تمدید شد.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left پایگاه خبری اخبار پول

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مهلت زمانی تعویض دسته‌چک‌های طرح قدیم با طرح جدید (صیادی) تمدید شد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

با الزام بانک مرکزی مبنی بر ضرورت درج بارکد دوبعدی چک‌های صیاد، استفاده گسترده از این چک‌هاوارد فاز جدیدی خواهد شد. بارکد دوبعدی شامل اقلام اطلاعاتی از قبیل نوع شخص، کد ملی، کد شعبه و کد بانک، شماره شبا و شماره شناسه استعلام 16 رقمی هر برگ چک است.

Image
chevron_left اقتصاد آزاد

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد آزاد

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left تیتر برتر

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری اخبار پول

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left شمانیوز

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left اخباربانک

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left پولی مالی

اخبار پولی مالی - مهلت تعویض و کارسازی چک‌های طرح قدیم با دسته‌چک‌های صیادی که پیش از این ابتدای شهریور سال 97 بود، تا ششم آبان‌ماه تمدید شد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left تری بی ان

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی - همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی - مهلت زمانی تعویض دسته‌چک‌های طرح قدیم با طرح جدید (صیادی) تمدید شد.

Image
chevron_left تصویر روز

تصویر روز: همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left دنیای بانک

به منظور همراهی و رفاه حال بیشتر مشتریان بانک‌ها، اجرای نهایی طرح تعویض دسته‌چک‌های قدیمی به دسته‌چک‌های صیادی تا ششم آبان‌ماه سال‌جاری تمدید شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left دنیای بانک

مهلت زمانی تعویض دسته‌چک‌های طرح قدیم با طرح جدید (صیادی) تمدید شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left دنیای بانک

همزمان با مهلت دوماهه بانک مرکزی برای تبادل چک‌های طرح قدیم در نظام بانکی و سامانه چکاوک، معاون مالی بانک صادرات ایران از ادامه پذیرش چک‌های غیر صیادی تا ششم آبان‌ماه 97 در این بانک خبر داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری نقدینه

نقدینه- مهلت زمانی تعویض دسته‌چک‌های طرح قدیم با طرح جدید (صیادی) تمدید شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری اخبار پول

بانک ملت در همراه بانک خود اعلام کرده است که چک‌های مشتریان با هرتاریخی را پذیرش می‌کند.

Image
chevron_left اخباربانک

بانک ملت در همراه بانک خود اعلام کرده است که چک‌های مشتریان با هرتاریخی را پذیرش می‌کند.

Image
chevron_left تیتر برتر

بانک ملی ایران با جهش ویژه در عصر دیجیتال، سامانه‌های را طی یک‌سالگی دولت دوازدهم رونمایی کرد که می‌توان این دستاوردها را آغاز تحولی بزرگ در نظام بانکداری کشور قلمداد کرد.

مشاهده صفحه:     1