Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left تری بی ان

خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک از جمله چک برگشتی مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه ابزار مناسبی برای برخورد با کارمندان خاطی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک از جمله چک برگشتی مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه ابزار مناسبی برای برخورد با کارمندان خاطی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک از جمله چک برگشتی مورد توجه قرار گرفته اما ابزار مناسبی برای برخورد با کارمندان خاطی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.

Image
chevron_left سبا ۷۲۴

خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک از جمله چک برگشتی مورد توجه قرار گرفته اما ابزار مناسبی برای برخورد با کارمندان خاطی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.

Image
chevron_left الف

خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک از جمله چک برگشتی مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه ابزار مناسبی برای برخورد با کارمندان خاطی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک از جمله چک برگشتی مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه ابزار مناسبی برای برخورد با کارمندان خاطی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری اخبار پول

خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک از جمله چک برگشتی مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه ابزار مناسبی برای برخورد با کارمندان خاطی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک از جمله چک برگشتی مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه ابزار مناسبی برای برخورد با کارمندان خاطی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک از جمله چک برگشتی مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه ابزار مناسبی برای برخورد با کارمندان خاطی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.

Image
chevron_left رادیو اقتصاد

یک کارشناس اقتصادی گفت: قانون باید شفاف، قاطع و در عین حال استثناپذیر نباشد.

مشاهده صفحه:     1