Image
chevron_left ایسنا

برخی منابع و کارشناسان سیاست‌های خارجی معتقدند، امارات به نحوی از توان مالی خود برای تغییر فضای سیاسی منطقه استفاده می‌کند که غالبا با منافع آمریکا مغایرت دارد، با این وجود همچنان همبستگی کافی میان منافع واشنگتن و ابوظبی وجود دارد و همین مسئله ...

مشاهده صفحه:     1