Image
chevron_left نسیم آنلاین

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: با وجود گران شدن دلار، هیچ‌وجه جدیدی از کسانی که تا قبل از افزایش قیمت دلار برای عتبات عالیات ثبت‌نام خود را نهایی کردند، دریافت نخواهد شد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: با وجود گران شدن دلار، هیچ‌وجه جدیدی از کسانی که تا قبل از افزایش قیمت دلار برای عتبات عالیات ثبت‌نام خود را نهایی کردند، دریافت نخواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: با وجود گران شدن دلار، هیچ‌وجه جدیدی از کسانی که تا قبل از افزایش قیمت دلار برای عتبات عالیات ثبت‌نام خود را نهایی کردند، دریافت نخواهد شد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: با وجود گران شدن دلار، هیچ‌وجه جدیدی از کسانی که تا قبل از افزایش قیمت دلار برای سفر به عتبات ثبت‌نام خود را نهایی کردند، دریافت نخواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: با وجود گران شدن دلار، هیچ‌وجه جدیدی از کسانی که تا قبل از افزایش قیمت دلار برای عتبات عالیات ثبت‌نام خود را نهایی کردند، دریافت نخواهد شد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: با وجود گران شدن دلار، هیچ‌وجه جدیدی از کسانی که تا قبل از افزایش قیمت دلار برای سفر به عتبات ثبت‌نام خود را نهایی کردند، دریافت نخواهد شد.

Image
chevron_left افکار نیوز

آقایی با اشاره به ضرورت توجه مردم برای ثبت‌نام در کاروان‌های مجاز یادآور شد: مشتاقان زیارت عتبات عالیات از ثبت‌نام در کاروان‌های آزادبر، که به‌صورت غیرمجاز به اعزام زائران اقدام می‌کنند، پرهیز کنند تا از خطرات و ضررهای احتمالی در امان بمانند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: با وجود گران شدن دلار، هیچ‌وجه جدیدی از کسانی که تا قبل از افزایش قیمت دلار برای سفر به عتبات ثبت‌نام خود را نهایی کردند، دریافت نخواهد شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: نتایج قرعه‌کشی عتبات عالیات ایام نوروز و برنامه اقامتی گروه‌ها اعلام شده است.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه جامعه نتایج قرعه‌کشی عتبات عالیات ایام نوروز اعلام شد و پذیرفته‌شدگان در این قرعه‌کشی براساس جدول اعلام شده می‌توانند نسبت به قطعی کردن ثبت‌نام و تعیین تاریخ اعزام کاروان خود اقدام کنند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

نتایج قرعه‌کشی سفرهای نوروزی عتبات عالیات اعلام شد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- سازمان حج و زیارت نتایج قرعه‌کشی کاروان‌های عتبات عالیات ویژه ایام نوروز را اعلام کرد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

سازمان حج و زیارت نتایج قرعه‌کشی کاروان‌های عتبات عالیات ویژه ایام نوروز را اعلام کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

سازمان حج و زیارت نتایج قرعه‌کشی کاروان‌های عتبات عالیات ویژه ایام نوروز را اعلام کرد.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

نتایج قرعه‌کشی عتبات عالیات ایام نوروز از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شد.

Image
chevron_left مشرق

نتایج قرعه‌کشی عتبات عالیات ایام نوروز از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

سازمان حج و زیارت نتایج قرعه‌کشی کاروان‌های عتبات عالیات ویژه ایام نوروز را اعلام کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل سازمان حج و زیارت استان لرستان گفت: ظرفیت اعزام کاروان استان لرستان برای ایام نوروز 40 اتوبوس است که تصمیم بر این است ظرفیت را به 65 اتوبوس افزایش دهیم.

Image
chevron_left صدا و سیما

مدیر حج و زیارت استان قزوین گفت: با توجه به استقبال مردم در ایام نوروز اعزام‌ها به‌صورت قرعه‌کشی خواهد بود

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیر حج و زیارت استان قزوین گفت: با توجه به استقبال مردم در ایام نوروز اعزام‌ها بصورت قرعه‌کشی خواهد بود.

Image
chevron_left صدا و سیما

مدیر حج و زیارت استان: مراقب سواستفاده افراد سودجو برای سفر به کربلا باشید.

Image
chevron_left صدا و سیما

جاعل میلیاردی در اقلید دستگیر شد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

فرمانده انتظامی اقلید گفت: ماموران پلیس آگاهی موفق به دستگیری جاعل حرفه‌ای با یک‌میلیارد و پانصدهزارریال کلاهبرداری در آن شهرستان خبر داد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

فرمانده نیروی انتظامی اقلید گفت: ماموران پلیس آگاهی موفق به دستگیری جاعل حرفه‌ای با یک‌میلیارد و 500 هزار ریال کلاهبرداری خبر داد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان از تعلیق و لغو مجوز بند (ب) 4 شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در استان خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

گرگان- معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان از تعلیق و لغو مجوز چهار شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری استان خبر داد.

Image
chevron_left صدا و سیما

مدیر حج و زیارت استان یزد از آغاز ثبت‌نام سفرهای عتبات عالیات زمستانه خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه جامعه: مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد: در دوره جدید اعزام‌های عتبات که از 16 دی‌ماه جاری، آغاز می‌شود و تا 22 اسفندماه سال‌جاری، نیز ادامه دارد 185 هزار زائر ایرانی به عتبات عالیات اعزام می‌شوند.

مشاهده صفحه:     1