Image
chevron_left روزنو :

حقیقت نمایان می‌شود و نمی‌توان برای همیشه آن را پنهان کرد؛ به‌ویژه زمانی که بحث 30 دکل درمیان باشد! دکل‌های نفتی موضوعی بود که از دولت دهم تا به امروز محل بحث است و تا دیروز که وزیر نفت پیشنهادی دکتر حسن روحانی پرده از سرنوشت این دکل‌ها برنداشته بود، کماکان سرنوشت آنها مبهم بود.

Image
chevron_left جماران :

وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم، جزئیات انعقاد قرارداد 30 دکل نفتی در دولت دهم را تشریح کرد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست :

وزیر نفت با بیان اینکه در دولت قبل قرارداد خرید 30 دکل حفاری شامل 20 دکل خشکی و 10 دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد، گفت: این فرد با سفارش رئیس دولت‌های نهم و دهم برخی اقدام‌ها را انجام داده است.

Image
chevron_left نامه نیوز :

وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم، جزئیات انعقاد قرارداد 30 دکل نفتی در دولت دهم را تشریح کرد.

Image
chevron_left انتخاب :

وزیر نفت پیشنهادی دولت دوازدهم، جزئیات انعقاد قرارداد 30 دکل نفتی در دولت دهم را تشریح کرد.

Image
chevron_left روزان :

عصر روز چهارشنبه حمید بقایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد بعد از یک بازداشت کوتاه‌مدت آزاد شد. بقایی با قید وثیقه 25 میلیارد تومانی آزاد شد، وثیقه‌ای که گفته می‌شود توسط دوستان او تامین شده است. بقایی البته پیش ...

Image
chevron_left انتخاب :

«حمید بقایی» با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه، پس از تودیع وثیقه آزاد شد.

Image
chevron_left جمهوریت :

سیدمحمدجواد ابطحی تاکید دارد که رویه برخورد با احمدی‌نژاد و خاتمی درباره موضوع بازپس‌گیری ساختمان محافظان نشان از تفاوت قائل شدن و فرق بین این رئیس‌جمهور سابق است.

Image
chevron_left روزنو :

گویی تاریخ در حال تکرار است. درست در زمانه‌ای که آرایش سیاسی کشور به جهت برگزاری یک انتخابات، نابسامانی‌های خودش را دارد، یک تشکل نامرئی بازمی‌خواهد جای خود را در تاثیرگذاری ها ...

Image
chevron_left ساعت ۲۴ :

ساعت 24-گویی تاریخ در حال تکرار است. درست در زمانه‌ای که آرایش سیاسی کشور به جهت برگزاری یک انتخابات، نابسامانی‌های خودش رادار، دیک تشکل نامرئی بازمی‌خواهد جای خود را در تاثیرگذاری ها باز کرده و آرایش و جاگیری نیروهای سیاسی را با تغییراتی مواجه سا...

Image
chevron_left نامه نیوز :

گویی تاریخ در حال تکرار است. درست در زمانه‌ای که آرایش سیاسی کشور به جهت برگزاری یک انتخابات، نابسامانی‌های خودش رادار، دیک تشکل نامرئی بازمی‌خواهد جای خود را در تاثیرگذاری ها باز کرده و آرایش و جاگیری نیروهای سیاسی را با تغییراتی مواجه سازد. دربا...

Image
chevron_left انتخاب :

گویی تاریخ در حال تکرار است. درست در زمانه‌ای که آرایش سیاسی کشور به جهت برگزاری یک انتخابات، نابسامانی‌های خودش را دارد، یک تشکل نامرئی بازمی‌خواهد جای خ...

مشاهده صفحه:     1