Image
chevron_left افکار نیوز

با توجه با کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی ایران، روسیه و ترکیه نسبت دلار، میزان واردات آذربایجان از این کشورها افزایش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب حجم خارج شدن ارز از آذربایجان هم افزایش خواهد یافت.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

میزان: رفتار عاقلانه در قبال دلاراین است که به‌طور تدریجی و به‌صورت منطقی این نرخ را همراه با ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهیم تا در شرایطی مثل روزهای گذشته ایجاد آشفتگی نکند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

رفتار عاقلانه در قبال دلاراین است که به‌طور تدریجی و به‌صورت منطقی این نرخ را همراه با ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهیم تا در شرایطی مثل روزهای گذشته ایجاد آشفتگی نکند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

رفتار عاقلانه در قبال دلاراین است که به‌طور تدریجی و به‌صورت منطقی این نرخ را همراه با ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهیم تا در شرایطی مثل روزهای گذشته ایجاد آشفتگی نکند.

Image
chevron_left افکار نیوز

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از نرخ...

Image
chevron_left عصر ایران

رمز سودآوری کسب و کارهایی که هم تولیدی هستند و هم در شرایط افزایش ارز شرایط بهتری برایشان رقم می‌خورد، ارزبری کم آنها است. می‌توان گفت عملا دو حوزه معدن و کشاورزی صادرات‌محور پرسودترین بخش اقتصاد در زمان افزایش قیمت دلار هستند.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قان...

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left تدبیر و امید

رمز سودآوری کسب و کارهایی که هم تولیدی هستند و هم در شرایط افزایش ارز شرایط بهتری برایشان رقم می‌خورد، ارزبری کم آنها است. می‌توان گفت عملا دو حوزه معدن و کشاورزی صادرات‌محور پرسودترین بخش اقتصاد در زمان افزایش قیمت دلار هستند.

Image
chevron_left جماران

اگرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر ا...

Image
chevron_left اتاق خبر

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را ...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایسنا: گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را ب...

Image
chevron_left جهان نیوز

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از ...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار...

Image
chevron_left ایران جیب

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این…

Image
chevron_left الف

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایسنا: گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بی...

Image
chevron_left نامه نیوز

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left ایسنا

گرچه در دید عموم و کارشناسان، سودگران و دلالان بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز در آشفتگی بازار نصیب خود کردند اما باید گفت که در این میان برخی فعالیت‌های اقتصادی قانونی و تولیدی هم از افزایش نرخ دلار استقبال کردند و حتی نرخ منصفانه برای دلار را بیشتر از...

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left نسیم آنلاین

با توجه با کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی ایران، روسیه و ترکیه نسبت دلار، میزان واردات آذربایجان از این کشورها افزایش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب حجم خارج شدن ارز از آذربایجان هم افزایش خواهد یافت.

Image
chevron_left افکار نیوز

با توجه با کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی ایران، روسیه و ترکیه نسبت دلار، میزان واردات آذربایجان از این کشورها افزایش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب حجم خارج شدن ارز از آذربایجان هم افزایش خواهد یافت.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

با توجه با کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی ایران، روسیه و ترکیه نسبت دلار، میزان واردات آذربایجان از این کشورها افزایش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب حجم خارج شدن ارز از آذربایجان هم افزایش خواهد یافت.

Image
chevron_left تدبیر و امید

ولی‌الله سیف درباره برخی ابهامات موجود در سیاست‌های جدید ارزی همچون تخصیص ارز مسافری برای دومین بار و پرداخت هزینه ویزا در برخی سفارتخانه‌ه...

Image
chevron_left ایران جیب

روز گذشته، قیمت دلار مبادله‌ای برای هفتمین روز متوالی روی عدد 4200 تومان باقی ماند. این در حالی است که پیشتر برخی مسئولان امر اعلام…

Image
chevron_left نسیم آنلاین

با انتشار آمار رشد اقتصادی چین در ربع اول سال 2018 که رشدی سریع‌تراز حد انتظار داشته است، سهام آسیایی اندکی رشد کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران در حالی با رشد همراه بود که نرخ یورو و پوند افزایش یافت و دلار ثابت ماند.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران در حالی با رشد همراه بود که نرخ یورو و پوند افزایش یافت و دلار ثابت ماند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران در حالی با رشد همراه بود که نرخ یورو و پوند افزایش یافت و دلار ثابت ماند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

با انتشار آمار رشد اقتصادی چین در ربع اول سال 2018 که رشدی سریع‌تراز حد انتظار داشته است، سهام آسیایی اندکی رشد کرد.

Image
chevron_left جماران

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 21 ارز از جمله یورو و پوند نسبت به‌روز دوشنبه افزایش و نرخ 11 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ همچنین نرخ 7 ارز مانند دلار نیز ثابت ماند.

Image
chevron_left روزنامه ایران

با انتشار آمار رشد اقتصادی چین در ربع اول سال 2018 که رشدی سریع‌تراز حد انتظار داشته است، سهام آسیایی اندکی رشد کرد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

داده‌های رسمی در روز سه‌شنبه نشان داد که اقتصاد چین در ربع اول 6.8 رصد رشد داشته است که نسبت به ربع قبلی تغییری نکرده است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

با انتشار آمار رشد اقتصادی چین در ربع اول سال 2018 که رشدی سریع‌تراز حد انتظار داشته است، سهام آسیایی اندکی رشد کرد.

Image
chevron_left جهان نیوز

روزنامه‌های اصلاح‌طلب که چند روز پیش در سعی داشتند با پروژه کاندیداسازی برای انتخابات 4200 از اعلام سیاست ارزی توسط جهانگیری استفاده کنند خود به شکست این پروژه اعتراف کردند.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد 5 یا 6 درصد خواهد بود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

بسته نبض بازار امروز به بررسی مظنه رهن آپارتمان در محدوده یوسف‌آباد تهران و لیست قیمت ریموت کنترل بی‌سیم دوربین عکاسی در بازار پرداخته است.

Image
chevron_left جماران

سیف گفت: یک کمیته دائمی در بانک مرکزی تشکیل شده تا با رصد مداوم بازار ابهامات و مشکلات این طرح را رصد و حل کند.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد 5 یا 6 درصد خواهد بود.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

بورس‌های آسیایی با نگرانی از واکنش احتمالی روسیه به تحریم‌های جدید واشنگتن و کاهش قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه عملکرد مختلفی به ثبت رساندند.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناورشده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد، گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد 5 یا 6 درصد خواهد بود.

Image
chevron_left جهان نیوز

همه می‌گفتند که دولت قبل دروغگو است؛ اما دولت حال حاضر کشور دروغ‌گوتر از دولت قبل است. دروغ‌های دولت قبل همه را می‌خنداند؛ اما دروغ‌های دولت آقای روحانی اشک مردم را درآورده است.

Image
chevron_left ایلنا

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: نرخ 4200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدل مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد اما این نوسانات در حدود 5 تا 6 درصد است.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: نرخ 4200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدل مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد اما این نوسانات در حدود 5 تا 6 درصد است.

Image
chevron_left افکار نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد 5 یا 6 درصد خواهد بود.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد 5 یا 6 درصد خواهد بود.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد 5 یا 6 درصد خواهد بود.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی- رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد 5 یا 6 درصد خواهد بود.

Image
chevron_left خبرآنلاین

تسنیم گزارش داد: رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد 5 یا 6 درصد خواهد بود.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی- قیمت انواع سکه امروز در بازار در حالی افزایش یافت که نرخ دلار ثابت ماند.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد گفت: البته این تغییرات زیاد نبوده و در حد 5 یا 6 درصد خواهد بود.

Image
chevron_left صدا و سیما

رئیس‌کل بانک مرکزی: امیدواریم در سایه اجرای این سیاست‌ها آرامش به اقتصاد کشور بازگردد و فعالان اقتصادی برنامه‌های بلندمدت خود را اجرایی کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

مشاهده صفحه:     1