Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میهمان دهمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه 2 تیر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه «10:10 دقیقه» انتقادات شدیدی را نسبت به حقوق‌های نجومی که داده می‌شود، مطرح کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه «10:10 دقیقه» دست کسانی که مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت را دور زدند، رو کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه «10:10 دقیقه» از اضافه شدن بندی به مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان خبر داد که راه در رو دولت شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه «10:10 دقیقه» ضمن تشریح مصوبه افزایش حقوق کارمندان در سال 98، از حقوق‌های 25 میلیونی گفت.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میهمان دهمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

سوالات خود را از حمیدرضا حاجی‌بابایی که مهمان برنامه 10:10 دقیقه باشگاه خبرنگاران خواهد بود، مطرح کنید.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس میهمان نهمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه 26 خرداد در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در برنامه «10:10 دقیقه» درباره خانه‌های مد و مزون‌های زیرزمینی در شهرهای مثل تهران توضیحاتی ارائه کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در برنامه «10:10 دقیقه» درباره دلایل اصلی گرانی چادر مشکی در کشور صحبت کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در برنامه «10:10 دقیقه» از خبری محرمانه در حوزه مد و لباس کشور پرده برداشت.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در برنامه «10:10 دقیقه» دلیل گران‌تر بودن عموم پوشاک ایرانی نسبت به مشابه خارجی آن را شرح داد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در برنامه «10:10 دقیقه» رنگ سال 98 در حوزه مد و لباس را اعلام کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس میهمان نهمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس میهمان نهمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان خواهد بود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه مهمان هشتمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه 12 خرداد در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان درباره پست‌های اینستاگرامی هدایتی صحبت کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

غلامحسین اسماعیلی در برنامه «10:10 دقیقه»، جزئیات رسیدگی قوه قضائیه به پرونده حسین هدایتی را تشریح کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان دلیل سرعت بالای رسیدگی به پرونده نجفی شهردار اسبق تهران را تشریح کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان از چرایی حضور برخی از متهمان فساد اقتصادی با کت و شلوار در دادگاه سخن گفت.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقش و اقدامات مدعی‌العموم در در رفع مشکلات اقتصادی مردم توضیحاتی ارائه داد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان درباره سرانجام پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال 96 سخن گفت.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه میهمان هشتمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه میهمان هشتمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان خواهد بود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) مهمان هفتمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه 12 خرداد در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در برنامه «10:10 دقیقه» به موضوع اعتماد مردم به این سازمان خیریه پرداخت.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پرویز فتاح در برنامه «10:10 دقیقه»، توضیحاتی را درباره اهدای بسته حمایتی به مددجویان کمیته امداد مطرح کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در برنامه «10:10 دقیقه» درباره عدم استقبال از فعالیت‌های اقتصادی صحبت کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در برنامه «10:10 دقیقه» درباره میزان دریافتی مددجویان کمیته امداد با توجه به شرایط مختلف صحبت کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در برنامه «10:10 دقیقه» میزان کمک‌های جمع شده مردم در کمیته امداد در جریان سیل اخیر را اعلام کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) مهمان هفتمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) مهمان هفتمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان خواهد بود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری میهمان ششمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه 5 خرداد مقارن با شب شهادت حضرت علی (ع) در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری در برنامه «10:10 دقیقه» درباره رای دادن‌های قبیله گرایانه و تاثیر آن بر وضعیت امروز جامعه سخن گفت.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری در برنامه «10:10 دقیقه» پاسخی تامل‌برانگیز و شنیدنی به سوال میزان موفقیت جمهوری اسلامی می‌دهد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری در برنامه «10:10 دقیقه» ضمن بیان شاخصه‌های انقلاب اسلامی از بازی با الفاظ برخی از مسئولان انتقاد کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری در برنامه «10:10 دقیقه» با بیان خاطره‌ای از زمندگان حزب‌الله لبنان کنایه‌ای هم به برخی از مسئولان زد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری در برنامه «10:10 دقیقه» درباره تناسب اهداف جمهوری اسلامی با جامعه علوی سخن گفت.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری در شب شهادت حضرت علی (ع) میهمان ششمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری مهمان ششمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار میهمان پنجمین قسمت از فصل دوم برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه 29 اردیبهشت در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.

مشاهده صفحه:     1