Image
chevron_left بولتن نیوز

هادی طحان نظیف: عضویت در نهادی مهم و مقدس همچون شورای نگهبان به‌عنوان حقوقدانی جوان و همنشینی در کنار بزرگان نام‌آور اخلاق و فقه و حقوق برای من افتخار و...

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

مشاور رئیس‌جمهور از محسن اسماعیلی حقوقدان سابق شورای نگهبان قدردانی کرد.

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

حامد بنایی، راه مردم؛ صنعت نمایش در حال حاضر با توجه به حضور کارگاه‌های بازیگری متعدد و غیراصولی به جهت عدم استفاده از اساتید ناکارآمد روبه زوال می‌رود. اما در این بین تنها نهادی که می‌توان از آن به‌عنوان ستون صنعت نمایش یاد کرد چیزی نیست جز «تئاتر مستقل» که به تنهایی بار مشکل...

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

حامد بنایی، راه مردم؛ صنعت نمایش در حال حاضر با توجه به حضور کارگاه‌های بازیگری متعدد و غیراصولی به جهت عدم استفاده از اساتید ناکارآمد روبه زوال می‌رود. اما در این بین تنها نهادی که می‌توان از آن به‌عنوان ستون صنعت نمایش یاد کرد چیزی نیست جز «تئاتر مستقل» که به تنهایی بار مشکل...

مشاهده صفحه:     1