Image
chevron_left تابناک

رصدخانه «تابناک» خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تی...

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

جماران نوشت: سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت ملاقات با کسی که بی‌ملاحظه از یک توافق بین‌المللی خارج شد، هیچ فایده‌ای ندارد. این تنها توافق با ما نبود بلکه توافقی با کشورهای دیگر از جمله اروپا بود.

Image
chevron_left جماران

سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت: ملاقات با کسی که بی‌ملاحظه از یک توافق بین‌المللی خارج شد، هیچ فایده‌ای ندارد. این تنها توافق با ما نبود بلکه توافقی با کشورهای دیگر از جمله اروپا بود.

مشاهده صفحه:     1