Image
chevron_left روزنامه ایران

شپش، قصه کارمندی دون‌پایه از طبقه ضعیف جامعه است که در مواجهه با بحران‌های بلوغ پسر نوجوانش، می‌خواهد پدری حامی و پشتیبان برای پسرش باشد. اما مناسبات و روابط فاسدی که در شهر و میان اهالی آن حاکم است ...

مشاهده صفحه:     1